Chủ Nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2018 - 4:03:34 PM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 03/10/2017 - 4:54:13 PM | Lượt xem: 93

Tìm hiểu thuật ngữ "Mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu là những thuật ngữ mới xuất hiện trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI khi cách mạng khoa học - công nghệ, phân công lao động xã hội và quá trình thị trường hóa toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.

Mạng sản xuất toàn cầu là mạng lưới (hay hệ thống) các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới liên kết chặt chẽ với nhau, phụ thuộc lẫn nhau, cùng tham gia vào việc sản xuất, phân phối, cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành trong quá trình sử dụng một sản phẩm. Ví dụ: Để sản xuất một chiếc máy bay Boeing hay Airbus có hàng nghìn doanh nghiệp ở rất nhiều nước trên thế giới tham gia sản xuất các chi tiết, cấu kiện, phụ tùng để tạo thành một chiếc máy bay hoàn chỉnh và để bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa máy bay trong quá trình khai thác. Không chỉ sản xuất những sản phẩm lớn, phức tạp như máy bay, mà ngày nay việc sản xuất ô tô, xe máy, máy tính, điện thoại di động,... cũng có nhiều doanh nghiệp ở nhiều nước tham gia, tạo thành một mạng sản xuất.

Sự ra đời và phát triển của mạng sản xuất toàn cầu là kết quả, đồng thời cũng là biểu hiện của quá trình toàn cầu hoá kinh tế dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại; việc sản xuất các chi tiết, bộ phận của sản phẩm đều được tiêu chuẩn hoá hết sức chặt chẽ, nghiêm ngặt nên dù sản xuất ở đâu thì đều đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Việc tạo thành mạng sản xuất toàn cầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đi sâu vào chuyên môn hóa sản suất, nâng cao năng suất lao động và phát huy được lợi thế sản xuất sản phẩm quy mô lớn, hạ giá thành sản phẩm.

Trong mạng lưới sản xuất, các doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, nhưng vẫn có những doanh nghiệp đóng vai trò công ty mẹ, nắm vai trò chi phối về vốn, về khoa học - công nghệ, là người tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong mạng lưới để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Đây chính là các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia của các nước kinh tế phát triển như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canađa,...

Cùng với sự hình thành, phát triển mạng sản xuất toàn cầu thì cũng hình thành và phát triển chuỗi giá trị toàn cầu. Chuỗi giá trị toàn cầu gắn liền với mạng sản xuất toàn cầu. Khi việc sản xuất một sản phẩm không chỉ được thực hiện trong phạm vi một nước mà có sự tham gia của các doanh nghiệp ở nhiều nước, thì giá trị của sản phẩm cũng được tạo ra ở nhiều nước, là một chuỗi các giá trị bộ phận hợp thành; trong đó, giá trị của mỗi bộ phận cùng được xác định theo những tiêu chuẩn, thước đo chung (có tính tới điều kiện đặc thù của nước sản xuất).

Khi một nước tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu thì cũng tham gia vào sáng tạo ra giá trị sản phẩm, là một khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, vấn đề đặt ra là phải tham gia vào khâu nào mà mình có lợi thế và phải giành được lợi ích lớn nhất khi tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đó.

Đại hội XII của Đảng nêu: "Đẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ, có tỷ trọng giá trị quốc gia và giá trị gia tăng cao; có lợi thế cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu".

Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

Bài viết khác:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Công bố 9 Nghị quyết của Quốc hội

Tìm hiểu thuật ngữ "Năng lực cạnh tranh quốc gia" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tìm hiểu về Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới

Tìm hiểu về Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Tìm hiểu về Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tìm hiểu về Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề cương báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết HNTW khóa XII của Đảng

Tài liệu giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.