Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 - 5:44:56 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 14/03/2018 - 2:53:21 PM | Lượt xem: 759

Thư của đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Ngày 21.2.2018, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thư gửi các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng đăng toàn văn nội dung thư của đồng chí nguyên Chủ tịch nước.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21.2.2018
 
Thân gửi: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên
 
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2018), tôi về Hưng Yên thắp hương Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trong dịp này, sáng ngày 4.2.2018, tôi đến chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong năm 2017 và hơn 2 năm từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
 
Tôi rất vui mừng trước những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua là rất toàn diện. Các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học – công nghệ, xây dựng nông thôn mới đều có bước phát triển; tỉnh đã cân đối được thu – chi ngân sách; quốc phòng – an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính; đổi mới phương pháp quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh được triển khai thực hiện tích cực… Đây là những tiền đề, điều kiện quan trọng, tạo đà để tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.
 
Hưng Yên nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, cái nôi của nền văn minh Đại Việt; là vùng đất có truyền thống hiếu học, khoa bảng, với Văn miếu Xích Đằng; ở thời kỳ lịch sử hưng thịnh, đã từng là trung tâm kinh tế thương mại của đất nước: “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Ngày nay, Hưng Yên là tỉnh nằm trong vùng Thủ đô, liền kề Thủ đô Hà Nội, có xu thế trở thành một trong số các trung tâm kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, một thị trường lớn của đất nước; có hệ thống đường giao thông phát triển ngày càng hiện đại, gần sân bay, cảng biển quốc tế, có những điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh hơn, có chất lượng, hiệu quả hơn trong những năm tới. Với tình hình phát triển của đất nước hiện nay, trong khoảng 20 – 30 năm tới, Hưng Yên nhất định trở thành một tỉnh giàu, đẹp hơn nữa. Thành phố Hưng Yên sẽ là một đô thị hiện đại, vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.
 
Cũng như nhiều tỉnh khác của khu vực đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên rất hẹp, người đông, còn nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, nên cần phải đặc biệt chú ý đến công tác quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; quy hoạch phát triển đô thị, các khu dân cư, các công trình giao thông. Quy hoạch cần phải có tầm nhìn xa, định hướng phát triển tỉnh trong 20 – 30 năm tới theo hướng hiện đại. Cần tham khảo, học hỏi kinh nghiệm hay của các địa phương khác, kinh nghiệm quốc tế; có chuyên gia giỏi, kể cả chuyên gia nước ngoài để xây dựng quy hoạch cho tỉnh và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch.
 
Hưng Yên cần đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các ngành, lĩnh vực kinh tế. Nông nghiệp Hưng Yên phải đi vào sản xuất lớn, có nhiều hộ sản xuất lớn, hình thành các trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp; phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, theo các tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn của các nước phát triển (OECD), cung cấp cho tiêu dùng trong vùng, nhất là thủ đô Hà Nội và xuất khẩu. Công nghiệp của Hưng Yên phải chuyển từ gia công, lắp ráp, công nghệ trung bình, giá trị gia tăng thấp sang chủ động lựa chọn các dự án đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, thông tin, công nghiệp hỗ trợ có công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, tham gia được vào các chuỗi giá trị toàn cầu, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Với lợi thế ở gần thủ đô, Hưng Yên cần quan tâm phát triển những dịch vụ có công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, như dịch vụ y tế, giáo dục đại học, dạy nghề, nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển ngành du lịch… Để thực hiện được các định hướng phát triển này, Hưng Yên cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin ngày càng đồng bộ, hiện đại; đổi mới, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát cắt bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Điều đặc biệt quan trọng là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương gần đây về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hưng Yên nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu xây dựng Hưng Yên “… trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam”, như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời.
 
Nhân dịp đầu năm mới, tôi chúc các đồng chí sức khỏe dồi dào, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao cho. Chúc Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
           Đã ký
               Trương Tấn Sang
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Bài viết khác:

Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại

Các yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận xã hội

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam

Vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong hệ thống công tác tư tưởng

Chức năng cơ bản của “dư luận xã hội”

Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.