Chủ Nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019 - 7:43:15 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 19/01/2015 - 8:38:04 AM | Lượt xem: 690

Thông báo ý kiến số 881-TB/TU ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Ngày 26/4/2010, sau khi nghe Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh báo cáo về tình hình kết quả hoạt động của Hội thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (báo cáo số 07/BC-HVHNT, ngày 20/4/2010), ý kiến tham gia của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

1 – Thời gia qua, Hội Văn học – Nghệ thuật đã cố gắng phát triển hội viên, củng cố tổ chức Hội, tạo được bước chuyển biến tích cực trong hoạt động sáng tác, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, một số mặt công tác Hội còn bất cập; chưa có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng – nghệ thuật cao, phản ánh sinh động về con người, cuộc sống và những thành tựu của Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương, đất nước.
Thời gian tới, Hội cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học – nghệ thuật trong thời kỳ mới; chú trọng công tác định hướng tư tưởng, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần hội viên. Trước mắt, tổ chức các hoạt động sáng tác, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
2 – Đồng ý chủ trương: giao thêm 1 đến 2 chỉ tiêu biên chế cho Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.
Thành lập chi hội Văn học – Nghệ thuật các huyện, thành phố ở những nơi có đủ điều kiện.
Hàng năm, dành một phần ngân sách hỗ trợ phát triển văn học – nghệ thuật tỉnh.
Tăng số lượng trang Tạp chí Phố Hiến từ 48  trang lên 68 trang, đi đôi với đảm bảo chất lượng, nội dung Tạp chí.
3 – Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, sớm đề xuất với UBND tỉnh về quy hoạch vị trí, quy mô xây dựng trụ sở Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, hợp khối với trụ sở Hội Nhà báo tỉnh.
UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cụ thể hóa, thực hiện Thông báo này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Thông

Bài viết khác:

Sẽ có sách về linh vật truyền thống Việt Nam

Công văn số 694- CV/BTGTU ban hành ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”

Thực trạng và những vấn đề đặt ra từ lễ hội truyền thống hiện nay

Những vấn đề chung về lễ hội: Di tích trong mối quan hệ với xã hội

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa

Chính sách của Nhà nước về phát triển văn hóa

Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Những vấn đề chung về lễ hội: Phân loại lễ hội và giá trị của lễ hội

Tìm hiểu khái niệm về văn hóa và một số khái niệm liên quan

Những vấn đề chung về lễ hội: Một số khái niệm liên quan đến lễ hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.