Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 4:36:59 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 27/11/2019 - 8:22:58 AM | Lượt xem: 16703 | Phạm Thị Lưu

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay

Ngày 25/11/2019, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Chỉ thị 38-CT/TU về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay.
Để đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhằm thiết thực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thúc đẩy tỉnh phát triển ổn định và bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trong tình hình hiện nay, nhất là chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/4/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/4/2014 của Ban Chấp hành Trung ương.
Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về công tác gia đình, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu, tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, không có tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển phong trào “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, trong đó tiếp tục phát huy truyền thống và nâng cao chất lượng xây dựng “Gia đình văn hóa”,“Làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”, góp phần xây dựng khu dân cư giàu đẹp, văn minh. Kịp thời biểu dương “Gia đình văn hóa” tiêu biểu, những gương điển hình người tốt, việc tốt trong công tác gia đình; phê phán, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về gia đình.
Tập trung các giải pháp duy trì, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; khắc phục, ngăn chặn những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống từ trong gia đình và nhà trường; tích cực bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và hòa giải có hiệu quả với các biểu hiện xung đột, mâu thuẫn trong các gia đình và kiên quyết đấu tranh với những hành vi phân biệt đối xử, bạo lực, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình phát triển kỹ năng và các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và sáng tạo khởi nghiệp; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm chương trình xóa đói giảm nghèo, đạt kết quả bền vững.
Bảo đảm nguồn lực theo quy định để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Quan tâm kiện toàn và củng cố tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết theo quy định để tổ chức có hiệu quả công tác gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh…
Phạm Lưu

 

Bài viết khác:

Thế giới vượt mốc 12 triệu ca nhiễm COVID-19

Việt Nam đã chữa khỏi 96% ca nhiễm Covid-19

Đã 79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây nhãn tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên

78 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Bộ GD-ĐT: Không thể xã hội hóa trường chuyên

Bộ Y tế: Ca nghi mắc Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2

Mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và Ngày Môi trường thế giới

Hưng Yên: Trên 4,3 nghìn thí sinh chỉ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Phát động giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam"

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.