Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018 - 3:46:18 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 10/04/2018 - 1:38:52 PM | Lượt xem: 476 | VH

Tăng cường tuyên truyền các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 41- HD/BTGTU về tuyên truyền các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Theo Hướng dẫn, nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong Chương trình hành động, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Chương trình hành động số 24 - CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 88 - KH/TU 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 89 - KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 90 - KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới); vai trò lãnh đạo của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; chú trọng tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền Chương trình hành động, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Cũng theo Hướng dẫn, các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chương trình hành động, các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng.

Vũ Hà

 

Bài viết khác:

Hưng Yên giành 25 huy chương tại đại hội thể thao toàn quốc 2018

Hoàn thành đầu tư xây dựng dự án cầu Hưng Hà và đường nối 2 đường cao tốc

Hưng Yên: Thúc đẩy quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp

Từ 01/01/2019, hỗ trợ 4 trăm nghìn cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

83% vụ, việc được hòa giải ngay tại cơ sở

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

Động viên doanh nghiệp ở Hưng Yên sớm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Hưng Yên bỏ phiếu thông qua 22 xã đạt chuẩn NTM năm 2018

Hưng Yên triển khai ứng phó với rét đậm, mưa dông và gió mạnh

Đảng bộ huyện Yên Mỹ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.