Thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018 - 12:41:57 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 10/04/2018 - 1:38:52 PM | Lượt xem: 287 | VH

Tăng cường tuyên truyền các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 41- HD/BTGTU về tuyên truyền các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Theo Hướng dẫn, nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong Chương trình hành động, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Chương trình hành động số 24 - CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 88 - KH/TU 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 89 - KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 90 - KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới); vai trò lãnh đạo của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; chú trọng tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền Chương trình hành động, các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Cũng theo Hướng dẫn, các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chương trình hành động, các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng.

Vũ Hà

 

Bài viết khác:

Hưng Yên đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong công vụ

Thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, Văn Giang chủ động phòng chống cơn bão số 3

Thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Lâm, Khoái Châu: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Hiểu về Luật An ninh mạng

Chủ tịch nước tặng thưởng nhân dịp 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

Xúc tiến tiêu thụ nhãn Hưng Yên, Sơn La

Công điện của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên

Việt Nam xếp hạng 45/126 quốc gia và nền kinh tế về lĩnh vực đổi mới sáng tạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.