Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019 - 2:31:14 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Văn bản chỉ đạo
Đăng ngày: 06/03/2018 - 3:10:45 PM | Lượt xem: 2140

Công văn số 633-CV/BTGTU ngày 5/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018

Ngày 5/3/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số  633  - CV/BTGTU về việc học tập chuyên đề năm 2018; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018 gửi các ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác chính trị) huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trên cơ sở tài liệu học tập của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành; đề cương tài liệu học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2018 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy chi bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU ngày 19/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập và sinh hoạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và các năm tiếp theo.

Đối với nội dung viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên năm 2018, trên cơ sở học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2018, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đảng viên xây dựng bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cấp ủy, lãnh đạo quản lý cuối năm. Thời gian gửi bản thu hoạch và cam kết trước ngày 16/4/2018.

Bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí thư cấp ủy cơ sở được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản gửi về ban thường vụ cấp ủy cấp huyện để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cấp ủy, lãnh đạo quản lý cuối năm.

Bản thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản gửi chi ủy chi bộ đang sinh hoạt đảng lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

 

Xem toàn văn Công văn số 633  - CV/BTGTU ngày 5/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây:

 

 

Bài viết khác:

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”

Hướng dẫn công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019)

Hưng Yên ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Công văn số 812-CV/BTGTU ngày 14/2/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên về xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II

Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 – 2020

Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quyết định số 02-QĐ/BTC của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ thư ký

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.