Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 3:14:54 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 25/11/2019 - 4:22:14 PM | Lượt xem: 5391 | Nguyễn Liên

Quy định quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Quy định gồm 5 chương, 32 điều quy định các nội dung về quản lý di tích lịch sử - văn hóa, di tích lịch sử, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo Quy định, di tích được phân loại gồm: Di tích lịch sử (di tích lưu niệm sự kiện, di tích lưu niệm danh nhân); di tích kiến trúc nghệ thuật; di tích khảo cổ; danh lam thắng cảnh.

Việc kiểm kê di tích được tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Di sản văn hóa và Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Định kỳ 05 năm một lần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan rà soát, kiểm kê di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định.

Về lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xếp hạng, đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền. Di tích được lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt phải đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Khoản 9, Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

Về tổ chức trao nhận quyết định và bằng xếp hạng di tích: Ủy ban nhân dân cấp huyện có di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình lễ trao nhận quyết định và bằng xếp hạng di tích, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp xã có di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình lễ trao nhận quyết định và bằng xếp hạng di tích, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức thực hiện.

Về phân cấp quản lý di tích: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn; căn cứ vào các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương xây dựng phương án quản lý, bảo vệ và khai thác, phát huy hiệu quả giá trị đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã là cấp quản lý trực tiếp di tích, căn cứ vào giá trị của từng di tích trên địa bàn có trách nhiệm thành lập và quy định nội quy, quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích cấp xã, Tổ quản lý, phát huy giá trị của di tích tại địa phương.

Việc tổ chức lễ hội tại di tích thực hiện theo Điều 22 Luật Di sản văn hóa; Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội và các quy định của pháp luật có liên quan; phải phù hợp với tính chất, đặc điểm lịch sử của di tích, phù hợp với thuần phong mỹ tục và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung hoạt động lễ hội và các dịch vụ có liên quan phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định chi tiết về việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019 và thay thế Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 

Nguyễn Liên

 

Bài viết khác:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự chương trình “Vinh quang trên tuyến đầu”

Sách giả đang giết chết sách thật

Định hướng chính trị, tư tưởng cho hoạt động xuất bản

Tái hiện Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Văn học nghệ thuật Việt Nam - 45 năm thống nhất đất nước

Cuốn sách “Việt Nam - cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” ra mắt độc giả

Hưng Yên: Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu bộ tranh cổ động quý hiếm

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.