Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018 - 5:15:53 PM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 19/01/2018 - 10:42:45 AM | Lượt xem: 67

Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài.

Quy định gồm 5 chương với 27 điều.

Trong đó: Chương I – Quy định chung, gồm 4 điều, quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc.

Chương II – Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, gồm 5 điều, quy định chi tiết về mức hỗ trợ; điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học; hồ sơ đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học; quản lý và sử dụng sau đào tạo.

Chương III – Mức thưởng, khuyến khích, ưu đãi tài năng, gồm 8 điều, quy định chi tiết về mức thưởng khi được phong học hàm; mức thưởng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; mức thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; mức thưởng trong lĩnh vực văn hóa, văn học - nghệ thuật, báo chí - truyền thông; mức thưởng trong lĩnh vực thể dục, thể thao; thẩm quyền thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng; trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng; quản lý về thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng.

Chương IV – Chính sách thu hút nhân tài, gồm 6 điều, quy định chi tiết về hình thức thu hút nhân tài; điều kiện để được áp dụng chính sách thu hút nhân tài; chế độ, chính sách thu hút; hồ sơ đề nghị tiếp nhận hoặc tuyển dụng; thẩm quyền quyết định thu hút nhân tài và hỗ trợ kinh phí khi được thu hút nhân tài; quản lý và sử dụng đối tượng thu hút nhân tài.

Chương V – Tổ chức thực hiện, gồm 4 điều, quy định chi tiết về ngguồn kinh phí và phương thức chi trả; trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; quy định chuyển tiếp và điều khoản thi hành.

Cán bộ, công chức, viên chức đã được cử đi đào tạo theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh nếu tốt nghiệp sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì chế độ hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018.

Xem toàn văn Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND và Quy định tại đây:

Bài viết khác:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua năm 2018

Bảo đảm TT-ATGT trong những ngày cuối Tết Nguyên đán

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua

Phê duyệt biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Long trọng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ý nghĩa chiến lược và bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968

Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.