Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020 - 9:38:02 AM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Tin tức trong tỉnh
Đăng ngày: 19/06/2020 - 10:37:03 AM | Lượt xem: 89 | Trần Thị Thanh Thủy

Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm, báo chí tiếp tục đồng hành xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh

Trần Thị Thanh Thủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên
 

Cách đây 95 năm, ngày 21.6.1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chính thức phát hành số đầu tiên, góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ đó đến nay, trải qua 95 năm, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban báo chí tháng 6.
95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Từ những ngày đầu non trẻ, báo chí đã khẳng định tính chính nghĩa cách mạng, là kênh thông tin chủ lực tuyên truyền đưa Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và đến với các tầng lớp nhân dân. Tôi luyện, trải qua từng thời kỳ cách mạng của đất nước, báo chí không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là “lời hịch cách mạng”, “tiếng gọi non sông” thúc giục đồng bào cả nước đoàn kết, đứng lên xóa bỏ xiềng xích nô lệ, đấu tranh giành chính quyền làm nên thắng lợi vĩ đại Cánh mạng Tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí nước ta đã trở thành binh chủng quan trọng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Từ trong máu lửa chiến tranh, lớp lớp các nhà báo xung phong ra trận, ngòi bút của các nhà báo cách mạng đã góp phần to lớn bồi dưỡng, hun đúc lòng yêu nước và tự hào dân tộc, hiệu triệu đồng bào xung trận góp phần tạo nên sức mạnh thời đại, đóng góp xứng đáng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước… Trong các cuộc kháng chiến anh dũng ấy, hàng trăm nhà báo - chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng và của dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới, hơn 30 năm qua, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực đi đầu trong việc định hướng dư luận xã hội. Nhiều nhà báo bằng tài năng sắc sảo, nhãn quan tinh tường, dấn thân, lăn lộn trong thực tiễn, nhạy bén với thời cuộc đã có nhiều tác phẩm có tính “khai phá, mở đường”, đấu tranh mạnh mẽ với sự trì trệ, bảo thủ; bảo vệ và cổ vũ cho những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những đột phá trong tư duy; tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đến nay, cùng với những thành tựu to lớn, toàn diện của tỉnh, báo chí Hưng Yên đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và công nghệ làm báo… đã đạt được những bước tiến lớn. Chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, tính định hướng và kỹ thuật - nghiệp vụ của báo chí ngày càng được nâng cao. Đội ngũ những người làm báo tăng nhanh về số lượng, trình độ nghiệp vụ làm báo được nâng cao, từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại. Năm 1997 (năm đầu tái lập tỉnh), trên địa bàn tỉnh mới chỉ có hơn 10 hội viên nhà báo sinh hoạt ở 2 chi hội, đến nay đã phát triển lên tới 157 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội và 2 câu lạc bộ. Trong đó, có 93 người được cấp thẻ nhà báo.  Phát huy truyền thống đã đạt được, báo chí trong tỉnh đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội; tích cực tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh;  phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện và cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như đối với công cuộc đổi mới; kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm pháp luật và các thói hư, tật xấu trong xã hội. Báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp của người làm báo, tạo được hiệu quả xã hội cao, sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của tỉnh; thông tin về những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển; về các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước; đưa hình ảnh, con người xứ nhãn nhân ái, nghĩa tình, thân thiện đến với các tỉnh, thành phố góp phần thiết thực nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực và cả nước.

Chặng đường tiếp theo trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước đặt ra cho báo chí Hưng Yên sứ mệnh vẻ vang và cao cả nhưng cũng thật nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển. Để báo chí hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo, trước hết, hãy học và noi gương Bác - một nhà báo lớn, về phong cách và đạo đức làm báo. Phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ" và "Viết để làm gì? Ðể giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Ðể phục vụ quần chúng". Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, không để tiêu cực chi phối, không bị tình cảm cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí. Báo chí phải là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội. Báo chí cần kịp thời phát hiện cổ vũ, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng, củng cố, vun đắp bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần, ý chí và khí phách con người Hưng Yên. Các nhà báo cần không ngừng học, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển không ngừng; thực hiện nghiêm 10 Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng phản ánh thông tin thiếu khách quan, trung thực; xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp một bộ phận người làm báo, cùng với những sai sót về tư tưởng chính trị, lịch sử trong ấn phẩm, ảnh hưởng tới niềm tin, gây tâm lý băn khoăn, hoài nghi về đội ngũ người làm báo trong xã hội. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho hội viên… 

Chất lượng báo chí thực sự nằm ở những hoạt động tổ chức thông tin sao cho Nhanh - Trúng - Đúng - Hay để cho ra đời những tác phẩm báo chí góp phần làm tăng tri thức, sự hiểu biết cho người đọc. Vì vậy, thay vì phản ánh, báo chí cần phải sáng tạo. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin thuần túy một cách chính xác, tin cậy để kịp thời định hướng dư luận, mà còn cần phải tích hợp giữa cung cấp thông tin và phân tích, nhận định, kể chuyện để tin tức sâu sắc hơn, có sức sống hơn. Đặc biệt mỗi bài báo cần phải được đầu tư công sức trí tuệ thích đáng để tạo được những dấu ấn, quan điểm, góc nhìn riêng mang tính chính thống của người viết. Hơn cả tin tức, báo chí phải cung cấp tri thức mới cho độc giả. Đây là yếu tố quyết định sự sống còn của báo chí trong bối cảnh cạnh tranh thông tin khốc liệt với người khổng lồ mạng xã hội hiện nay.

Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm của báo chí cách mạng Việt Nam - tôi tin tưởng rằng, đội ngũ nhà báo Hưng Yên hôm nay, bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội, sẽ tiếp nối được truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương Hưng Yên ngày một giàu đẹp, văn minh.  

Nhân dịp này, tôi trân trọng  gửi tới các nhà báo lão thành và toàn thể người làm báo trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

 

Bài viết khác:

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về số doanh nghiệp đầu tư tại Hưng Yên

Dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

Văn Giang biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chúc mừng các cơ quan báo chí, các Hội Nhà báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6

Hưng Yên: Lễ trao Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ II – năm 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.