Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020 - 6:09:27 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 11/04/2019 - 10:37:47 AM | Lượt xem: 8221 | Trần Hữu Chất

Nông dân Hưng Yên học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

Thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của nhân dân trong lịch sử “cách mạng là sự nghiệp quần chúng của nhân dân”, nhất quán quan điểm “công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã vận dụng cách làm sáng tạo, linh hoạt vào triển khai nhiệm vụ công tác Hội, nhất là thực hiện phát huy vai trò của từng hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới, lấy kết quả tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới để đánh giá hiệu quả hoạt động, bình xét, xếp loại thi đua của tổ chức Hội và từng hội viên nông dân. Đặc biệt, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh coi đó là “trung tâm nòng cốt”, là tiêu chí quan trọng trong cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngoài việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội, Tỉnh hội, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát động và triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện, thực tiễn địa bàn, trước hết là phối hợp với các ngành, đoàn thể, các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sức mạnh thống nhất, đồng thuận cao trong hội viên v nhân dân. Theo tổng hợp của Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2013 – 2018, các cấp Hội Nông dân tỉnh nhà đã trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức được trên 1.600 buổi tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới với sự tham gia của hơn 133 nghìn lượt người. Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, hội nghị biểu dương các gia đình điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi..., Hội Nông dân đã biên tập, cấp phát phát gần 3.000 cuốn tài liệu, sổ tay tuyên truyền các loại về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nhất là làm rõ ý nghĩa, mục đích thiết thực của xây dựng nông thôn mới và vị trí, vai trò, trách nhiệm của người dân, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng chính trong xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, để phát huy cao độ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm dân biết, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức các buổi họp chuyên đề để hội viên nông dân được tham gia thảo luận dân chủ, thống nhất, quyết định trực tiếp về chủ trương, mức đóng góp xây dựng. Đối với những hộ dân liên quan trực tiếp, các cấp Hội Nông dân phối hợp với các ngành chức năng tiến hành gặp gỡ để thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc và tìm hướng giải quyết trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung. Nhờ làm tốt quy chế dân chủ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến triển khai thực hiện nên đã tìm được tiếng nói đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, tình hình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến rõ rệt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hội viên nông dân và nhân dân.
Nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, gắn chặt tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân không chỉ được nâng lên mà còn trở thành hành động thiết thực, cụ thể cùng các cấp, các ngành đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính trong giai đoạn này, cán bộ, hội viên nông dân đã tự nguyện đóng góp trên 181.389 triệu đồng, hiến 19.123m2 đất, tham gia 17.410 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Nông dân đã làm mới 381,3 km đường giao thông, sửa chữa 90,47 km kênh mương, 1.117 cầu cống, xây mới và sửa chữa 417 phòng học và 172 công trình điện... Riêng năm 2018, nông dân đã đóng góp trên 73,7 tỷ đồng, hiến 63.620m2 đất, 43.145 ngày công, làm mới, sửa chữa 104 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, nâng cấp 122 km kênh mương nội đồng; sửa chữa, làm mới 51 cầu cống.
Đặc biệt, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Nông dân xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, các cấp Hội Nông dân phối hợp và trực tiếp tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị đầu bờ để cung cấp thông tin, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho hội viên, cùng với đó là khuyến khích tham gia thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, vận động hội viên tham gia mô hình cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao. Hưởng ứng phong trào của Hội Nông dân, năm 2018, có trên 88 nghìn hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và đã có 74.147 nghìn hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp Trung ương là 310 hộ, cấp tỉnh 2.993 hộ, cấp huyện 14.061 hộ, cấp cơ sở 56.843 hộ. Từ phong trào, thu nhập và đời sống của nông dân từng bước được cải thiện, nhiều hộ thoát nghèo, số hộ khá, giàu tăng.
Ảnnh: Hộ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau theo hướng VietGap
Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng trở lên, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động, cho thu nhập hàng năm từ 100 triệu đến hàng chục tỷ đồng. Trong hướng đi đó, phải kể đến những mô hình tiêu biểu như: mô hình gà Đông Tảo của Hội Chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu), chuối tiêu hồng và chuối tây của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Tâm Thành xã Đại Tập (huyện Khoái Châu), tinh bột nghệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu xã Chí Tân (huyện Khoái Châu), nhãn chín muộn Miền Thiết của Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết (huyện Khoái Châu), hoa và cây cảnh Văn Giang (huyện Văn Giang), nhãn lồng Hưng Yên của Hợp tác xã Nhãn lồng Nễ Châu xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên), rau hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm của Hợp tác xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) vải lai chín sớm Phù Cừ của Hợp tác xã Tam Đa (huyện Phù Cừ)...
Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Hội Nông dân còn chú trọng tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng và thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư mà cụ thể là thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, Hội Nông dân các cấp còn đảm nhận một số công việc cụ thể như tham gia bảo vệ môi trường; sản xuất kinh doanh hàng hóa đạt an toàn vệ sinh thực phẩm... Các cấp Hội đã tổ chức được 135 lớp tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho 9.450 lượt hội viên, xây dựng 219 mô hình về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, 1.976 công trình nước sạch, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Đã có 997 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường được Hội Nông dân chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 436 tổ vệ sinh môi trường tự quản của Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả.
Kết quả của Hội Nông dân các cấp trong thực hiện phong trào thi đua nông dân Hưng Yên chung sức xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Huyện Mỹ Hào được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017; thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; năm 2018 có 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 77,9%; bình quân toàn tỉnh đạt 18,4 tiêu chí. Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, nhất quán quan điểm “bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên trong những năm gần đây. Kết quả, bài học kinh nghiệm được rút ra sẽ là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh triển khai chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hữu Chất
 

Bài viết khác:

Người nặng lòng với nghệ thuật chèo truyền thống

Tôn vinh những tấm gương hy sinh thầm lặng

Lan tỏa những hành động đẹp, chung tay vì cộng đồng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 3 kỳ Đại hội Liên tiếp tham gia cấp ủy

Khởi nghiệp thành công với cây nấm trên mảnh đất Hải Triều

Chàng trai trẻ 28 lần hiến máu tình nguyện

Học Bác, người nông dân vươn lên thoát nghèo

Một cựu chiến binh tiêu biểu của Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên

Tuổi trẻ Hưng Yên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cá nhân được giới thiệu tại triển lãm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 2)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.