Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 11:41:03 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 03/12/2018 - 3:37:04 PM | Lượt xem: 8792 | TN

Những kết quả quan trọng trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 Luật Bình đẳng giới (BĐG) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2015, các kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia giai đoạn 2016-2021, chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, đưa nội dung BĐG lồng ghép vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ cấp tỉnh đến cơ sở bước đầu đã quan tâm đến việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy BĐG.
Trong lĩnh vực chính trị, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Tỷ lệ nữ giới tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp qua các nhiệm kỳ đều tăng và ở mức khá cao so với một số tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn cho các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021), cung cấp thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc tham gia vận động tranh cử. Quan tâm đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và các địa phương, chú trọng việc cử cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng… nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt, quan trọng. Giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp: cấp tỉnh 12,7%; cấp huyện, thành phố 16%; cấp cơ sở 17,8%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội 42,86%. Tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND các cấp: cấp tỉnh 22,64%; cấp huyện 29,82% và cấp cơ sở 26,07%. Lãnh đạo là nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị Tỉnh ủy quản lý cán bộ lãnh đạo 13,8%. Giai đoạn 2016-2021, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp: cấp tỉnh 16,98%; cấp huyện, thành phố 16,08%; cấp cơ sở 18,49%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội 42,86%. Tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND các cấp: cấp tỉnh 18,86%; cấp huyện 30,72% và cấp cơ sở 25,3%. Lãnh đạo là nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị Tỉnh ủy quản lý cán bộ lãnh đạo 13,8%.
Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tỉnh đã tiến hành lồng ghép giới trong thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tỉnh có nhiều chính sách hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho nữ thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên ở nông thôn.
Trong những năm qua, thực hiện chương trình dạy nghề - việc làm - giảm nghèo tỉnh Hưng Yên, các cấp, các ngành, các tổ chức trong tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nhất là các địa phương dành đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tổ chức công tác dạy nghề và tập huấn công tác khuyến nông; khuyến công; chuyển giao khoa học kỹ thuật… trong đó, số lượng lao động nữ chiếm trên 60%.
Thông qua hoạt động đào tạo nghề đã tạo ra cơ hội và điều kiện để người lao động, trong đó có lao động nữ được học nghề tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, ổn định và nâng dần mức sống. Phụ nữ khi tham gia học nghề được đối xử bình đẳng. Việc đào tạo nghề cho lao động nữ được thực hiện thường xuyên tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh; đồng thời một số cơ sở dạy nghề còn tăng cường công tác tư vấn cho lao động nữ trong quá trình chọn nghề đảm bảo hiệu quả, phù hợp. 
Hoạt động khai thác nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế được mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Năm 2017, tổng dư nợ các nguồn vốn các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tham gia quản lý từ thực hiện chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, chương trình phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Đông Á, khai thác các chương trình, dự án là 1.546 tỷ đồng cho trên 50.000 hộ vay; tỷ lệ hoàn trả đạt trên 99,94%.
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh đã thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chú trọng đến nguồn cán bộ nữ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện các chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, ưu tiên trẻ em gái, phụ nữ nông thôn và vùng kinh tế khó khăn. Quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ, quản lý giáo dục, giáo viên và các cấp học được tham gia đào tạo sau đại học. Thường xuyên có sự phối hợp giữa ngành giáo dục - đào tạo với Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện các chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, ưu tiên trẻ em gái, phụ nữ nông thôn.
Công tác tổ chức, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ giáo viên nữ luôn được quan tâm, thực hiện, luôn duy trì tỷ lệ 30% trở lên cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo (từ tổ trưởng chuyên môn trở lên) trong quá trình quy hoạch hàng năm, quy hoạch giai đoạn và công tác bổ nhiệm; tạo điều kiện tối đa để cán bộ, giáo viên nữ được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn; thường xuyên bố trí, tạo điều kiện, cơ hội để nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, ngoại ngữ, tin học...
Trong lĩnh vực y tế, tỉnh luôn chú trọng công tác truyền thông, với các hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tránh thai an toàn cho phụ nữ và nam giới; tổ chức các cuộc truyền thông ở những khu vực, vùng có nguy cơ mất cân bằng giới tính; tăng cường công tác thanh, kiểm tra các phòng khám, chủ động kiểm soát tình trạng phá thai vì lý do giới tính; tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới, đặc biệt  tại các vùng  nông thôn, vùng khó khăn và các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ…
Ngành Y tế của tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác BĐG như: Quan tâm đến chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm từng bước cải thiện tình trạng sức khỏe của phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng; mạng lưới khám chữa bệnh được đầu tư đến tận các cơ sở xã, phường, thị trấn; các bệnh viện tuyến huyện được sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới; chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao,… Quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã có sự chuyển biến tích cực và bảo đảm cho phụ nữ thực hiện tốt chức năng sinh con, nuôi dạy con và tham gia hoạt động xã hội... Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật BĐG, tỉnh triển khai một số hoạt động lồng ghép tuyên truyền trong việc BĐG nhằm tác động, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong toàn tỉnh. Hàng năm xây dựng kế hoạch, từng bước hoàn thiện bộ chỉ số về giới. Quản lý chặt chẽ các đối tượng mang thai tại địa phương cơ sở thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số và chính quyền cơ sở không để xảy ra tình trạng phá thai do phân biệt giới tính khi sinh.
Trong lĩnh vực văn hóa thông tin, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BĐG, Chương trình quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Xây dựng và phát sóng, đăng tải các tin, bài, ảnh, duy trì và tăng cường thời lượng các chuyên trang, chuyên mục có nội dung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trên Báo Hưng Yên thường kỳ và Báo Hưng Yên điện tử, trên Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng, tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền chú trọng các vấn đề như: Luật BĐG, chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và kỹ năng ứng xử của các thành viên trong gia đình; những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tác hại của việc phân biệt giới tính, bạo lực gia đình; các biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong thực hiện BĐG, phòng, chống bạo lực gia đình; những kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng xây dựng gia đình văn hóa; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện BĐG... góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đưa những văn bản pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống.
Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thông tin tuyên truyền tình hình phổ biến Luật BĐG và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn. Phân công cụ thể cho từng phòng ban, phóng viên, biên tập viên có trách nhiệm theo dõi mảng phổ biến giáo dục pháp luật.
Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức kiểm tra các hoạt động và sản phẩm văn hóa, thông tin có nội dung tuyên truyền ảnh hưởng đến công tác BĐG, định kiến giới, phân biệt giới, bất BĐG; ngăn ngừa các đơn vị, cá nhân tổ chức hoạt động và có sản phẩm văn hóa, thông tin, tuyên truyền vi phạm.
Trong lĩnh vực gia đình, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, như: Quyết định 1693/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020...
Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phát huy vai trò, chức năng, thực hiện BĐG nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình nhằm góp phần “Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc”, là mục tiêu, là động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hàng năm đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép nội dung công tác BĐG trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị; đặc biệt là tập trung tuyên truyền trong dịp hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của người dân và huy động cộng đồng tham gia ngăn ngừa ban đầu bạo lực gia đình để thúc đẩy BĐG. Tuyên truyền kiến thức về tiền hôn nhân cho thanh niên trong độ tuổi kết hôn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện BĐG trong lĩnh vực gia đình; triển khai, thực hiện các hoạt động can thiệp, phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Trần Năng
(Theo Bản tin TBNB)

 

Bài viết khác:

Phù Cừ: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2019

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: Các trường hợp miễn thi môn ngoại ngữ

Hưng Yên: 495 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Những loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi

Hưng Yên: quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Hưng Yên: điều chuyển chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và viên chức y tế trường học về Trạm Y tế quản lý

Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Lặng thầm mà cao quý

Hưng Yên: phát động hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Thực hiện công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.