Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 - 10:21:08 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 23/05/2019 - 4:14:47 PM | Lượt xem: 111 |

Nguyên tắc của nhà nước pháp quyền trong xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0

Công nghệ thông tin, cộng nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0 không phải là tất cả, không thay thế con người. Trong xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0 thì vấn đề quan trọng đặt ra là phải tăng cường việc bảo đảm thực hiện các nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền.

Công nghệ thông tin, công nghệ số, các tiến bộ vượt trội của công nghệ đem lại có vai trò, tính hữu ích vô cùng to lớn, song chúng không hoán vị thay thế được con người. Con người vẫn là yếu tố then chốt, quyết định thành công, thất bại, phồn vinh, hạnh phúc về tinh thần và vật chất.
Con người một động vật chính trị, pháp lý, con người điện tử, con người số, con người toàn cầu… thì vẫn phải trở về cái căn bản nhất đó chính là phẩm chất, đạo đức nhân văn và tri thức cùng ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Nếu thiếu những phẩm chất căn bản đó, con người có thể lợi dụng một cách tinh vi công nghệ thông tin, công nghệ số, các loại hình công nghệ khác để xâm phạm quyền, lợi ích, đe dọa sự an toàn, hạnh phúc của con người, đồng loại.
Trong điều kiện xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0, các nguyên tắc, yêu cầu của nhà nước pháp quyền càng cần phải được đảm bảo và kiểm soát việc thực hiện trong đời sống đầy biến động này. Công nghệ, kỹ thuật dù có hiện đại thì chúng ta cũng không thể hoàn toàn ủy thác, phó mặc, tin cậy một cách tự động hóa vào công nghệ, kỹ thuật. Cần nhận thức đầy đủ và bảo đảm trên thực tế việc thực hiện các nguyên tắc: thượng tôn hiến pháp, pháp luật, mọi cá nhân, tổ chức đều bình đẳng trước pháp luật và trước tòa án.
Kiểm soát quyền lực, hoạt động của nhà nước và xã hội trong xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0. Ở đâu có hoạt động của con người thì ở đó phải có sự kiểm soát bằng những cơ chế, phương thức thích hợp. Kiểm soát trong điều kiện xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0 cần được bổ sung thêm nhiều nội dung và quy mô, phạm vi áp dụng, hình thành nên 1 kiểu/mô hình/cơ chế kiểm soát vừa truyền thống, vừa phi truyền thống.
Trong xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, vấn đề cần quan tâm là hoạt động thông qua các cơ chế hữu hiệu và kiểm soát, kiểm soát quyền lực nhà nước với những nội dung mới, phù hợp; kiểm soát tội phạm, kiểm soát xã hội; kiểm soát ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ sinh học, y học…
Cần phải mở rộng phạm vi và gia tăng hệ thống chế tài bảo đảm tính hữu hiệu của các cơ chế kiểm soát nhà nước theo chiều dọc, chiều ngang, chiều nội bộ trong các thiết chế nhà nước; kiểm soát pháp luật từ đầu vào đến đầu ra.
 Kiểm soát, bảo vệ hiến pháp – luật cơ bản nhất của quốc gia hiểu theo nghĩa đầy đủ nhất. Theo đó, mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi của kiểm soát, bảo vệ hiến pháp không chỉ dừng lại ở cách quan niệm truyền thống mặc dù đó là phần chính yếu là: kiểm soát tính hợp hiến và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hiến pháp. Điều này đặc biệt quan trọng như một nguyên tắc và bản sắc của nhà nước- xã hội pháp quyền, dân chủ, thượng tôn quyền, lợi ích của con người.
Kiểm soát hiến pháp và bảo vệ hiến pháp ngày nay còn kiểm soát việc thực hiện hiến pháp hóa,  có nghĩa là kiểm soát việc triển khai thi hành hiến pháp, trước hết là hoạt động xây dựng các văn bản pháp luật phù hợp với các nguyên tắc, các quy định của hiến pháp, nếu không, các quy định của hiến pháp vẫn chỉ nằm trong văn bản. Kiểm soát sự phù hợp hiến pháp việc thực hiện, áp dụng, giải thích pháp luật.
Kiểm soát việc rà soát/ tổng rà soát hệ thống pháp luật để loại bỏ những quy định hay nguyên tắc trái hiến pháp. Bảo vệ, kiểm soát hiến pháp còn có mục đích bảo đảm không chỉ là hiệu lực pháp lý chính trị cao nhất của hiến pháp mà còn là hiệu lực trực tiếp của hiến pháp đối với các quy định, nguyên tắc của hiến pháp, trừ những quy định cần có sự điều chỉnh tiếp theo của chính phủ.
Gia tăng nhiệm vụ và tầm quan trọng của việc bảo vệ, bảo đảm, thúc đẩy các quyền, tự do, lợi ích của con người trong xã hội công nghệ thông tin toàn cầu. Vấn đề quan trọng bậc nhất là vai trò, trách nhiệm, năng lực và kỹ năng của nhà nước về bảo vệ quyền con người trong xã hội công nghệ thông tin, cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề cân bằng lợi ích cá nhân và sự an toàn xã hội.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học đang mờ đi, vấn đề quyền con người cần được đặc biệt quan tâm bảo vệ, bảo đảm hơn bao giờ hết. Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 lại càng trở lên cấp thiết. Lợi dụng internet và sự yếu kém của hệ thống pháp luật, của chế độ kiểm soát pháp lý và kỹ thuật, nhiều cá nhân, tổ chức sẽ có những hành vi xâm phạm quyền, lợi ích con người, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Thách thức này đặt ra đối với vai trò, trách nhiệm của nhà nước và hệ thống pháp luật.
Các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân ở nước ta đã có, song vẫn mới chỉ kịp dừng lại ở quan niệm pháp lý truyền thống, chứ chưa đề cập yếu tố mới như chưa có sự phân biệt giữa môi trường trực tuyến và môi trường ngoại tuyến, môi trường ảo trên Internet trong không gian mạng. Khung pháp lý bảo vệ thông tin người dùng trên mạng Internet, về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường Internet và kỹ thuật số hiện nay của nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, lỗ hổng, cần phải khẩn trương hoàn thiện nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần.
Bất bình đẳng về thông tin là một kiểu lạm dụng quyền lực mới nhất trong xã hội công nghệ thông tin, truyền thông. Trong xã hội công nghệ thông tin sẽ có thêm nhiều vấn đề mới đối với bình đẳng trong xã hội. Ngoài việc tác động thứ hai của cách mạng công nghệ thông tin đến đời sống xã hội, làm gia tăng sự bất bình đẳng xã hội như đã nêu ở trên, còn có sự bất bình đẳng khác là bất bình đẳng giữa những người có điều kiện nắm giữ, sử dụng, khai thác thông tin, và những người không có quyền, điều kiện, cơ hội đó. Bên cạnh đó, có nguy cơ, sự hiện hữu về một dạng thức lạm dụng quyền lực khác nhau – lạm dụng quyền lực công nghệ thông tin của những cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng xấu đến quyền, lợi ích, danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, sự phát triển của con người.
Nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm quyền con người của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương ngày càng nặng nề, nhiều thách thức đối với nhà nước và xã hội. Bởi vì trong điều kiện xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, đời sống của họ sẽ chịu nhiều tác động, cả thuận lợi và khó khăn. Nhiệm vụ của chính phủ là cần thực hiện đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp tạo việc làm, thu nhập thông qua đào tạo nghề và hỗ trợ tín dụng cho các nhóm đối tượng xã hội dễ bị tổn thương, cho thanh niên nông thôn, miền núi, nông dân, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và lao động nữ.
NĐ (tổng hợp)
Nguồn: Sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam, Nxb chính trị Quốc gia sự thật, 2018.

 

Bài viết khác:

Phòng chống tham nhũng 'không dừng, không nghỉ, không chùng xuống'

Sửa đổi Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Phiên họp ngày thứ nhất Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ V sẽ diễn ra từ ngày 25 – 26.9

Yên Mỹ: chú trọng phát triển kinh tế tập thể

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 trình Chính phủ

Hưng Yên thu ngân sách 9.430 tỷ đồng, đạt 73% dự toán cả năm

Biểu dương khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không” giai đoạn 2014 – 2019

Hưng Yên: Tăng cường công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.