Thứ Hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018 - 9:06:51 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 12/01/2018 - 10:38:03 AM | Lượt xem: 861

Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

Ngày 8/12/2017, tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2018 là 2.653,283 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách tập trung 621,99 tỷ đồng; nguồn thu từ tiền sử dụng đất 996,8 tỷ đồng; nguồn thu tiền xổ số kiến thiết 15 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) 195,4 tỷ đồng; nguồn vốn nước ngoài 374,1 tỷ đồng; nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 80 tỷ đồng; nguồn bội chi ngân sách 50 tỷ đồng; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 320 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư công năm 2018 sẽ được phân bổ theo thứ tự cụ thể: (1) Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; (2) Vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; (3) Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018; (4) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 theo tiến độ. (5) Dự án khởi công mới phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư công và Thông báo số 752-TB/TU ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2017.

Về phân cấp: Nguồn vốn thuộc cấp tỉnh quản lý: 1.693,093 tỷ đồng (gồm nguồn vốn ngân sách tập trung 496,8 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý 161,8 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết 15 tỷ đồng; nguồn vốn bội chi ngân sách 50 tỷ đồng;  nguồn vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ dự kiến 969,493 tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý: 960,19 tỷ đồng (gồm nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh phân cấp 125,19 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện, xã quản lý 835 tỷ đồng).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8/12/2017.

 

Xem toàn văn Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại đây:

 

Bài viết khác:

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh tháng 6/2018

Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và bản đồ

67 tác phẩm đạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù

Dành hơn 355,4 tỷ đồng tặng quà cho người có công

Kêu gọi đoàn viên công đoàn, công nhân đề cao cảnh giác, không để lòng yêu nước bị lợi dụng

Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đình Cao: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.