Thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018 - 2:44:02 AM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 07/12/2017 - 3:09:46 PM | Lượt xem: 30

Tìm hiểu thuật ngữ "Năng lực cạnh tranh quốc gia" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Năng lực cạnh tranh là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, chỉ khả năng giành và giữ thị phần trong nền kinh tế thị trường toàn cầu. Năng lực cạnh tranh thường được sử dụng trên ba cấp độ khác nhau: năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao phải có nhiều doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, với nhiều sản phẩm hàng hoá và dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh quốc gia được đánh giá bằng các nhóm nhân tố sau:

Mức độ mở cửa của nền kinh tế, thể hiện mức độ hội nhập vào nền kinh tế thế giới và mức độ tự do hoá ngoại thương và đầu tư, như: thuế quan và hàng rào phi thuế quan; mức độ ưu tiên cho xuất khẩu, tín dụng xuất khẩu và bảo hiểm; chính sách tỷ giá; đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Vai trò của nhà nước, bao gồm: mức độ can thiệp của chính phủ vào kinh doanh; tính công khai, minh bạch của các quy định; mức độ quan liêu của bộ máy; năng lực nhân viên công vụ; chất lượng các dịch vụ công; gánh nặng thuế và trốn thuế; quy mô chính phủ và chi tiêu chính phủ; chính sách tài khoá,...

- Vai trò của các thị trường tài chính trong nỗ lực hỗ trợ phát triển và tiêu dùng; hiệu quả của các tổ chức trung gian tài chính trong việc chuyển tiết kiệm thành vốn đầu tư; mức độ rủi ro tài chính và phân loại tín dụng quốc gia; đầu tư,...

Môi trường công nghệ, thể hiện qua tình hình nghiên cứu và triển khai (R&D), trình độ công nghệ và kiếnthức tích lũy được,...

Kết cấu hạ tầng giao thông, mạng viễn thông, bến bãi, kho tàng và các điều kiện phân phối,...

Chất lượng quản trị kinh doanh, bao gồm: chiến lược cạnh tranh, quản trị sản phẩm, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, khả năng tiếp thị, quản trị rủi ro,...

Hiệu quả và tính linh hoạt của thị trường lao động, thể hiện qua các chỉ số về tay nghề và năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề; tính linh hoạt trong quy chế điều tiết, hiệu quả của các chương trình xã hội; các quan hệ nghề nghiệp (đình công, bãi công, sức mạnh đàm phán của tập thể lao động,...).

Môi trường pháp lý, bao gồm: tính đúng đắn của các quy định pháp lý; tính đồng bộ và hiệu quả của hệ thống luật pháp, nhất là các chỉ số đánh giá về chính sách kiểm soát độc quyền; vấn đề bảo hộ quyền sở hữu và mức độ rủi ro bị tước đoạt cơ hội kinh doanh, hiệu lực thi hành các hợp đồng thương mại, thỏa thuận với chính phủ; các công cụ pháp lý khiếu kiện các cơ quan hành chính, cảnh sát và phòng, chống tội phạm,...

Hằng năm, Diễn đàn Kinh tế thế giới sử dụng các chỉ tiêu cơ bản trên đây để thực hiện khảo sát khoảng 40.000 công ty hoạt động trên toàn cầu để xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong thực tế, việc xếp hạng năng lực cạnh tranh của các quốc gia được nhiều tổ chức nghiên cứu thực hiện theo phương pháp luận tương tự như nhau nhưng cơ sở dữ liệu và trọng số của các chỉ số khác nhau, phản ánh những quan điểm học thuật nhất định, nên kết quả đánh giá có thể chỉ trùng hợp về xu thế, còn thứ bậc cụ thể không hoàn toàn giống nhau mà có thể có những khác biệt nhất định. Vị trí xếp hạng của một nước không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của từng nước mà còn phản ánh tương quan so sánh nỗ lực của mỗi nước với các nước khác được xếp hạng. Vì vậy, có thể một nước có tiến bộ nhưng vẫn bị tụt hạng vì các nước khác có tiến bộ nhanh hơn. Các nhà đầu tư quốc tế rất quan tâm đến các xếp hạng và các chỉ số về năng lực cạnh tranh này để tham khảo trong quá trình quyết định đầu tư.

Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cũng như về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam cũng cho thấy năng lực cạnh tranh của nước ta còn thấp và chưa ổn định. Lợi thế về lao động cũng bị giảm dần do tỷ lệ và chất lượng đào tạo còn thấp và thiếu đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao. Các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam đang bị cạnh tranh rất gay gắt, đòi hỏi có những nỗ lực lớn ở cả tầm vĩ mô và vi mô để giữ vững vị trí, thị phần và tiến tới cải thiện thứ bậc trong xếp hạng.

Đại hội XII của Đảng đề ra nhiệm vụ: "phát triển kinh tế tri thức, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ của các ngành, lĩnh vực; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Nguồn: GS.TS Phùng Hữu Phú - GS.TSKH Nguyễn Văn Đặng – PGS.TS Nguyễn Viết Thông (đồng chủ biên): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB CTQG – Sự thật, Hà Nội, 2016

Bài viết khác:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Công bố 9 Nghị quyết của Quốc hội

Tìm hiểu về Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới

Tìm hiểu về Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Tìm hiểu về Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tìm hiểu về Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề cương báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết HNTW khóa XII của Đảng

Tài liệu giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Tìm hiểu thuật ngữ "Môi trường pháp lý" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.