Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021 - 10:35:07 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 17/07/2019 - 3:27:41 PM | Lượt xem: 550 | Trần Thị Thanh Thuỷ

Nâng cao nhận thức, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa vì môi trường Hưng Yên xanh - sạch - đẹp

Trần Thị Thanh Thủy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
Thực hiện Thư kêu gọi “Cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; Công văn số 2137 - CV/TU ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 67 -HD/BTGTU ngày 23 tháng 5 năm 2019; Kế hoạch số 69 -KH/BTGTU ngày 11 tháng 7 năm 2019  của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và Thị xã Mỹ Hào tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, giảm thiểu rác thải nhựa.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin các nội dung: Lãnh đạo thị xã Mỹ Hào báo cáo về công tác thu gom, xử lý rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thời gian qua; một số mô hình thu gom rác thải hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về Công tác thu gom, xử lý rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng trên địa bàn tỉnh thời gian qua; định hướng thời gian tới. Nghe nội dung thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu hưởng ứng của đại diện thị xã Mỹ Hào.
Những nội dung được triển khai tại Hội nghị là những nội dung rất quan trọng, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ hơn vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung và rác thải nhựa nói riêng, đã và đang là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh và các địa phương. Tôi đề nghị các đồng chí căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, lựa chọn thông tin phù hợp, xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền kịp thời hiệu quả.
Các sản phẩm từ nhựa, nilon ra đời mang lại không ít tiện ích và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người chúng ta. Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, hơn 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất, sử dụng, trong đó khoảng 60% lượng sản phẩm đó được chôn lấp hoặc thải thẳng ra môi trường. Những đặc tính bền, khó phân hủy của các sản phẩm nhựa, nilon đã và đang gây ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và các loài động thực vật. Để giải quyết vấn đề này cần có sự chung tay của các các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Tại tỉnh Hưng Yên: có khoảng 60 doanh nghiệp sản xuất bao bì và các sản phẩm từ nhựa; có 02 làng nghề tái chế nhựa là Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào với khoảng hơn 500 hộ hoạt động sản xuất tái chế nhựa, công suất từ 500 - 1.000 tấn/ngày.
Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chuyên môn chủ động tham mưu ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” để tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi hành, thói quen sử dụng nhựa dùng một lần; túi nilon khó phân hủy. Tuy nhiên đến nay, lượng rác thải nhựa được tái sản xuất, được xử lý còn rất ít so với với lượng rác thải trên địa bàn. Ước tính lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình là 650 tấn/ngày thì lượng chất thải nhựa phát thải ra môi trường là 6 tấn/ngày. Trong đó có khoảng 5% rác thải nhựa được tái sản xuất; 12% rác thải nhựa bị đốt và còn lại 79% thành rác thải.
Trong thời gian tới, nhằm góp phần giải quyết có hiệu quả thực trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nhựa, nilon trên địa bàn tỉnh, tôi đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về vấn đề môi trường nói chung và vấn đề rác thải nhựa nói riêng như: (Thư kêu gọi “Cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; Công văn số 2137 - CV/TU ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 67 -HD/BTGTU ngày 23 tháng 5 năm 2019; Kế hoạch số 69 -KH/BTGTU ngày 11 tháng 7 năm 2019  của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…).
Hai là, Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân gắn với tổ chức các chiến dịch, đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa; lồng ghép vào các đợt ra quân cao điểm nhân các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường… bằng những mô hình, sáng kiến, hành động thiết thực để giải quyết rác thải nhựa.
Ba là, Đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa; tăng cường đăng tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, bản tin của ngành, cơ quan đơn vị…
Bốn là, phương thức tuyên truyền giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa cần phong phú đa dạng như: cổ động trực quan, pa nô, áp phíc, tờ rơi… gắn với các hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, góp phần phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về rác thải nhựa vào chương trình ngoại khóa, giáo dục công dân để thay đổi nhận thức, hành vi của học sinh đối với vấn đề rác thải nhựa…
Năm là, phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, trong đó cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các vật liệu thân thiện mới môi trường thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
Sáu là, đề nghị các cơ quan Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Phố Hiến, các bản tin, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần của người dân. Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về công tác bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề rác thải nhựa; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

 

Bài viết khác:

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới vượt ngưỡng 93,5 triệu

Rà soát kỹ biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19

Việt Nam ghi nhận 5 ca nhập cảnh mắc mới COVID-19

Hơn 91 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu

Thêm 1 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Thận trọng trong đưa người nhập cảnh vào Việt Nam

Thế giới ghi nhận hơn 90 triệu ca mắc COVID-19

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030

Hơn 1,9 triệu người trên thế giới tử vong do Covid-19

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.