Thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020 - 12:19:06 AM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 24/12/2019 - 9:56:53 AM | Lượt xem: 16347 | Nguyễn Liên

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những năm qua, cùng với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân lao động. Qua đó, nâng cao hiểu biết, tạo không khí vui tươi, khấn khởi, giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Hiện nay, toàn tỉnh có 10 khu công nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó  7 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

Trong những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đến nay, tại các khu công nghiệp tập trung của tỉnh có 242 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, trong đó có 212 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với trên 47.500 đoàn viên.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao mức thu nhập của công nhân, người lao động, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân tại các khu công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, đồng thời xây dựng, hình thành các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp, từng ngành nghề, lứa tuổi và điều kiện làm việc của người lao động, từ năm 2016-2019, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức trên 480 hội nghị tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của của công đoàn cấp trên và các luật có liên quan đến người lao động cho trên 55.200 lượt cán bộ đoàn viên, công nhân lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên mục, phóng sự và đưa tin, bài về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh phát hành hàng nghìn Bản tin “Lao động và Công đoàn Hưng Yên”, cấp miễn phí cho các công đoàn cơ sở để tuyên truyền, làm tài liệu sinh hoạt.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngành, đặc biệt là ngày Công đoàn Việt Nam, Tháng công nhân, các cấp công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Từ 2016 đến nay, công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức trên 200 buổi hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng với sự tham gia của trên 25.000 lượt công nhân lao động. Nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với công đoàn cơ sở lồng ghép hoạt động giao lưu văn nghệ với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức 230 cuộc giao hữu, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, kéo co giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở thu hút trên 30.000 lượt đoàn viên, công nhân lao động hăng say tập luyện, thi đấu. Thông qua các hoạt động trên, không chỉ thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động trong việc quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động mà còn tạo điều kiện cho công nhân lao động có cơ hội giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị người lao động. Trong các năm từ 2016 đến năm 2019, số doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đều đạt trên 50%; trên 63% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy, quy chế quản lý doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; tham gia đóng góp thiết thực với phong trào ở địa phương. Các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, đồng thời thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về chế độ chính sách đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm tự nguyện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nhân phẩm của người lao động... Do đó đã thúc đẩy được sản xuất, kinh doanh phát triển và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Song song với đó, thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động các Khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”, dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm tư vấn pháp luật và Khu thiết chế văn hóa, nhà ở cho đoàn viên công đoàn đang được triển khai tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện các nghị quyết, các chương trình hành động, các thông tư, hướng dẫn về xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp còn hạn chế. Số doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân lao động tham gia còn thấp, tỉ lệ công nhân lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao còn chưa cao. Một số thiết chế văn hóa còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Môi trường làm việc ở một số doanh nghiệp chưa đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Để các hoạt động văn hóa tinh thần cho công nhân đi vào chiều sâu hiệu quả, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025 như sau: Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; có giải pháp về tiền lương và thu nhập cho công nhân lao động; Giải pháp về phát triển nhà ở cho công nhân lao động; Phát triển về cơ sở hạ tầng, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động trong các khu công nghiệp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự.

NL

 

 

Bài viết khác:

Việt Nam đoạt giải Vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế

Hôm nay mồng 10-3 âm lịch, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền Hùng

Sẽ tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu Online 2020

Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hưng Yên

Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một giải biên cương”

Hưng Yên: Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Đền Hùng 2020

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong xây dựng đời sống văn hóa

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.