Thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2017 - 10:03:58 PM

Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 31/08/2017 - 2:37:32 PM | Lượt xem: 6535

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Học viện Báo chí tuyên truyền (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay".

 

Dự hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo các nhà khoa học.

Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại hội thảo - Ảnh: HM

Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở nước ta hiện nay; định hướng, đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: Hiện nay tình hình thế giới đang có những biến đổi sâu sắc. Đất nước ta qua 30 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên cũng đặt ra những yêu cầu trong tình hình nhiệm vụ mới cho công tác tuyên giáo. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo.

Thông qua hội thảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia để có thêm cơ sở khoa học vững chắc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay người cán bộ làm công tác tuyên giáo phải tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, trung thành với Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc. Từ đó có nền tảng, quan điểm đúng đắn, thế giới quan, phương pháp luận khoa học khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tư tưởng; là cầu nối giữa Đảng với dân, là người gieo niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Muốn có được những cán bộ như vậy cần phải đổi mới công tác bồi dưỡng đào tạo, nghiên cứu vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá, giáo dục hệ tư tưởng, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho quần chúng nhân dân; cổ vũ động viên quần chúng nhân dân tham gia tự giác, tích cực các phong trào hành động cách mạng thực tiễn để bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay" - Ảnh: HM

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo nước ta đang bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém, nổi lên là một số vấn đề như: Số lượng cán bộ được đào tạo chuyên sâu về nghề nghiệp tuyên giáo còn chiếm tỷ lệ thấp; năng lực chuyên môn, năng lực tham mưu, hoạch định chính sách của cán bộ tuyên giáo trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, văn hóa, văn nghệ… còn nhiều bất cập; năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, cổ động còn yếu, thiếu thuyết phục; khả năng đấu tranh chống những tư tưởng, quan điểm sai trái còn hạn chế và thiếu sắc bén, sức chiến đấu chưa cao. Nhiều cán bộ tuyên giáo còn yếu trong lĩnh vực ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn…

Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học… đóng vai trò quan trọng trong tình hình hiện nay. 

Tại hội thảo, tham luận của các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý đã tập trung xoay quanh các chủ đề chính: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo; tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo; phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Qua hai phiên hội thảo, các ý kiến đã chỉ ra thực trạng đội ngũ cán bộ và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo của các cơ sở đào tạo hiện nay cùng những đánh giá nhu cầu xã hội. Từ đó, các nhà khoa học, các chuyên gia đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo, như: Cần đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, dạy học hiệu quả; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực tư duy lý luận khoa học cho cán bộ tuyên giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…/.

Theo http://www.dangcongsan.vn

 

Bài viết khác:

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào trong giai đoạn hiện nay

Giới thiệu mục đích, yêu cầu ký kết và nội dung Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào ngày 16/3/2016

Công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Quá trình hình thành và giải quyết đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào

Hưng Yên phê duyệt dự án xây dựng Khu dân cư mới ở Khu đại học Phố Hiến

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn

Hưng Yên: nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017

Hưng Yên tập huấn công tác công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Đưa vào sử dụng cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

 Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Diễn văn Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy
 Hưng Yên quê tôi - Vũ Văn Toàn
 Chiếc bút chì của bé: Thơ Nguyễn Khắc Hào- nhạc: Trần Thanh Tùng
 Đêm bé nằm mơ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Bùi Anh Tú
 Dế mèn: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Vũ Ngọc Tường
 Hạt mưa: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Thanh Phúc
 Chuyện kể về ông Sét: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Hoàng Trọng
 Hoa trăng: Thơ Nguyễn Khắc Hào; nhạc Trọng Tĩnh
 Hỏi - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Duy Quang
 Nếu đất là Mẹ - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc: Đỗ Hiển Vinh
 Ve Sầu - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lưu Hoàng Kim
 Trồng nụ trồng hoa - Thơ: Nguyễn Khắc Hào; nhạc Lương Nguyên
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hát ru
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Huyền thoại Nguyệt Hồ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Thơ cho con
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ:Lên Tam Đảo
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Em ơi mùa nhãn chín
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Chùa Chuông
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Bạn và thơ
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Tháng ba quê hương
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa Muống
 Tình khúc Nguyệt Hồ: Nguyễn Khắc Hào - Thanh Tùng
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Truyền thuyết tình yêu
 Thăm quê em
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hưng Yên một khúc sử ca
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Gửi người chơi đàn tranh
 Nguyễn Khắc Hào - Thơ: Hoa gạo

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 140/GP-TTĐT cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 3 551 414 -Fax: 0321 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.