Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018 - 7:41:50 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 26/10/2017 - 9:20:32 AM | Lượt xem: 8210

MTTQ xã Lương Tài tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Là xã thuần nông, xa trung tâm của huyện Văn Lâm, toàn xã Lương Tài hiện có 2.319 hộ gia đình với 9.006 nhân khẩu, phân bố ở 15 khu dân cư. Đời sống của nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thấp so với mặt bằng chung của huyện Văn Lâm.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp của HĐND, UBND xã, UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xã Lương Tài đã phát huy hiệu quả trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Xác định việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động của công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", Chỉ thị số 05-CT/TWW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UB MTTQ xã cũng tích cực vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thảo luận; tập hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp (riêng Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 15 hội nghị với trên 1.000 lượt người tham dự, tham gia góp ý 96 ý kiến); dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Đất đai (năm 2013 sửa đổi) và cuộc thi viết tìm hiểu về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Đồng thời duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp của HĐND các cấp thu hút hàng trăm lượt cử tri tham gia, đã tổng hợp được nhiều ý kiến, nội dung cử tri quan tâm như: xây dựng nông thôn mới; tạo công ăn việc làm; vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; vận động phong trào xã hội học tập, xây dựng quỹ khuyến học, dòng họ hiếu học; thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; rà soát hộ nghèo; bình xét hộ gia đình văn hóa… 

Một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban MTTQ xã quan tâm thực hiện là công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hơn 3 năm qua, MTTQ xã đã chủ động thực hiện các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực với cách thức tổ chức đa dạng, thiết thực, tiêu biểu như: tham gia đầy đủ, có hiệu quả các nội dung MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 (cuộc bầu cử trên địa bàn xã được diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,60%; kết quả đã bầu được 2 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 5 đại biểu HĐND huyện, 26 đại biểu HĐND xã, các đại biểu trúng cử đều đạt tỉ lệ phiếu cao); bầu các chức danh trưởng thôn, Ban Thanh tra nhân dân; tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc công khai những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, các khoản đóng góp của nhân dân; công tác giám sát đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, nhân dân phát huy được vai trò làm chủ trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

Nhiều hộ dân ở Lương Tài hiến đất làm đường giao thông nông thôn (ảnh tư liệu)

Tích cực nghiên cứu, hoạt động theo hướng sát cơ sở, địa bàn khu dân cư, sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề còn bức xúc, phản ánh với Đảng ủy, chính quyền để đề ra những chủ trương, biện pháp hợp lý, nhằm giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, từ đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu như việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp; Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép.

Với cách làm đúng, trúng trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ xã, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng nhân dân trong xã đã tích cực đóng góp tiền của, công sức cùng chính quyền địa phương xây dựng, phát triển quê hương. Trong tổng số gần 125 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã đóng góp số tiền gần 18 tỷ đồng duy tu sửa chữa, làm mới các tuyến đường giao thông thôn xóm, xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Từ năm 2014 đến nay, xã Lương Tài đã có trên 10 tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng với sự đóng góp gần 5,7 tỷ đồng từ nhân dân. Trong đó, có 159 hộ dân trực tiếp hiến 1.806 m2, hàng chục hộ gia đình tự nguyện phá dỡ hàng rào, lùi một phần đất ở để mở rộng đường giao thông. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp 2.900 ngày công xây dựng công trình hạ tầng nông thôn. Điển hình trong phong trào hiến đất làm đường là gia đình ông Nguyễn Xuân Vinh, thôn Đông Trại; gia đình ông Khúc Chí Vượng ở khu Phố Mới Lương Tài… Cùng với đó, nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao, sản lượng nông sản không ngừng tăng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người trên 29,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,34%; toàn xã có 11/14 làng giữ vững  danh hiệu làng văn hóa, đạt 78,60 %; tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 86,45%. Xã đã đạt chuẩn quốc gia về Y tế; 3 nhà trường đều đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Đảng bộ, chính quyền xã 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Tháng 12/2016, Đảng bộ và nhân dân xã Lương Tài vinh dự đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Gần đây nhất, đến ngày 18/8/2017, xã Lương Tài là địa phương đầu tiên của huyện Văn Lâm thực hiện xong việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi theo Kế hoạch 93a của UBND tỉnh.

Những kết quả đáng phấn khởi trên một lần nữa cho thấy hướng đi đúng của MTTQ xã Lương Tài trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian qua. Tuy mới chỉ là những kết quả bước đầu, song càng củng cố niềm tin và quyết tâm thực hiện có hiệu quả nữa chức năng, nhiệm vụ của MTTQ xã, thiết thực góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu  nối  giữa  nhân  dân với Đảng, chính quyền, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

Đăng Khôi

 

         

Bài viết khác:

Nhân lên những “bông hoa đẹp” trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Hưng Yên đoàn kết, kỷ cương, xây dựng tập thể vững mạnh

Cựu Chiến binh huyện Kim Động tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại địa phương

Phạm Thị Vách: Huy hiệu Bác trao là động lực để thi đua vượt lên chính mình

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để Hưng Yên phát triển kinh tế - xã hội toàn diện hơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích đấu tranh phá án

Thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh

Hội Đông y Hưng Yên với việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư

Hội phụ nữ thành phố Hưng Yên làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Các cá nhân được giới thiệu tại triển lãm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.