Thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020 - 12:57:57 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 01/10/2019 - 10:08:11 AM | Lượt xem: 8057 | Lê Quang Toản

MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên với công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lê Quang Toản 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, những năm qua MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung chủ đạo, giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
Việc tuyên truyền, vận động được triển khai phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú đã kịp thời cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước...giúp cho nhân dân nắm vững, hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh và các địa phương; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Việc học tập và làm theo đã có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác.
MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, nghiêm túc triển khai tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm hướng tới các mục tiêu Chân - Thiện - Mỹ, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thành công cuộc thi Kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cơ sở đến cấp tỉnh. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, cán bộ làm công tác MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia.
Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức cụ thể như tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh cấp xã, tuyên truyền qua các cuộc họp khu dân cư, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Ban Công tác Mặt trận, các chi, tổ hội các đoàn thể tại địa bàn dân cư, đồng thời, phát huy vai trò các thành viên là các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng. Từ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân, những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân…Nhiều người dân tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị bằng những việc làm thiết thực như đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông liên thôn, liên kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Trong những năm qua, nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ, đóng góp trên 350 tỷ đồng, hiến trên 700 nghìn m2 đất thổ cư, gần 300 ha đất khoán canh tác, trên 500 nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông và xây dựng công trình phúc lợi, tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 142/145 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên và huyện Văn Giang được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện Văn Lâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua chuyên mục “Đại đoàn kết” phát sóng định kỳ hằng tháng trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Hưng Yên, Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉn, Cuốn Bản tin công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, MTTQ tỉnh đã tổ chức biểu dương 472 tập thể, cá nhân trong đó (100 đồng bào Công giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2012-2017; 161 Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và khu dân cư tiêu biểu; 161 gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp giai đoạn 2014-2018). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã biên tập và phát hành cuốn sách “Gương sáng Đại đoàn kết Hưng Yên làm theo lời Bác 2014-2019”. Cuốn sách góp phần ôn lại những tình cảm, lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên qua những lần Người về thăm và làm việc; tập hợp 100 tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác trong MTTQ và các tổ chức thành viên, các cấp, đại diện cho các giai cấp, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương Khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng Khu dân cư 3 không, giai đoạn 2014 – 2019, có 50 khu dân cư tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt nam 18/11 hằng năm đã thật sự là ngày hội lớn thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo khí thế vui tươi đoàn kết ở các khu dân cư. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân: Tham gia tổ chức các hội nghị gặp mặt kiều bào đồng hương Hưng Yên, tham gia các đoàn công tác đi thăm, hỏi động viên hội đồng hương Hưng Yên ở các tỉnh, thành phố nhân dịp đầu xuân năm mới; tổ chức đón tiếp các hội đồng hương khi tổ chức về thăm quê…MTTQ các cấp tổ chức thành công Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, qua đó góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động ủng hộ được 47,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.047 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền trên 25 tỷ đồng, góp phần hoàn thành Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh (về đích trước 2 năm so với chỉ đạo của Chính phủ). Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tích cực chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo gặp rủi ro, khó khăn đột xuất, học sinh nghèo vượt khó… góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,92% (năm 2014) xuống còn 2,55% (năm 2018).
Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền” 2018, 2019. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân, giải quyết những vấn đề Nhân dân kiến nghị, đề nghị. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giám sát việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các nguồn quỹ, nguồn đóng góp của Nhân dân, các công trình, dự án liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân. Tổ chức tốt việc tiếp công dân; chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, kéo dài; tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 993 tổ hòa giải với 7.142 hòa giải viên trong đó nòng cốt là thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; bình quân hằng năm hòa giải thành công trên 80% vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư.
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân các cấp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn nói chung, thời gian tới MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về học tập, làm theo Bác, đồng thời, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng thực chất và việc làm, hành động cụ thể. Mở rộng thực hành dân chủ trong Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận nhất trí trong các tầng lớp Nhân dân.
Hai là, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức thành viên, nhằm củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong Nhân dân; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc… qua đó để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.
Ba là, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình phối hợp thống nhất hành động từng năm của MTTQ; chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế để xác định nội dung có tính khả thi cao để thực hiện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với những người đứng đầu để quần chúng học tập, noi theo
Bốn là, duy trì, phát huy tính hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống báo chí, nhất là các kênh thông tin, hệ thống báo chí của MTTQ trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động; cùng với đó là thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tổng hợp, kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét xử lý. Tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong dư luận xã hội.
Năm là, phát huy vai trò của những người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, những cá nhân tiêu biểu… trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân, kịp thời có các hình thức biểu dương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tạo sự lan tỏa trong xã hội về những tấm gương điển hình trong việc học tập, làm theo Bác; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Từ đó giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tin tưởng và làm theo.                                                     

Bài viết khác:

Chung khảo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học và làm theo Bác

Hứa hẹn một mùa giải thưởng thành công

Phát hành Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh cần được tôn vinh ở nước ngoài

Huyện ủy Phù Cừ tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc

Thành ủy Hưng Yên gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc

Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2020

Một số kết quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Văn Lâm năm 2019

Hưng Yên có 81 tác phẩm tham Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II (2018 - 2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.