Thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 - 4:46:08 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 14/12/2018 - 4:46:41 PM | Lượt xem: 31573 | ĐHN

Một số kinh nghiệm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm hiện nay

Đỗ Hữu Nhân

Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực BTG Tỉnh ủy

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc.  Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” ( Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG,H.2002, tập 5, tr. 269). Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Quy định số 54 – QĐ/TW, ngày 112/5/1999 về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện đường lối, quan điểm chỉ đạo cũng như các văn bản, nghị quyết nêu trên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, góp phần giúp cán bộ, công chức của tỉnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Qua khảo sát, tổng kết thực tiễn, theo chúng tôi, đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, cần đảm bảo tốt một số nội dung sau:

Một là: Để các lớp học được diễn ra đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, đúng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay thì các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược, lâu dài. Với vị trí, vai trò, ý nghĩa quyết định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, kịp thời đáp ứng ngay nhu cầu cấp thiết về việc không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay thì cần đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Hai là: Hiện nay phạm vi, nhiệm vụ công việc của cán bộ, công chức, viên chức rất đa dạng và phong phú. Đồng thời, Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có rất nhiều những vấn đề mới, những nhiệm vụ mới chưa có trong thực tiễn trước đó, chưa có sự khảo sát, kiểm tra. Chính vì vậy, đặt ra phạm vi đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công tác, theo vị trí việc làm, theo tính chất đặc thù của các ban, ngành, đoàn thể phù hợp từng đối tượng, từng vùng, khu vực để xây dựng nội dung chương trình, cách thức, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sao cho phù hợp, đạt hiệu quả chất lượng cao, tránh việc đào tạo mang tính chất dàn trải, quá cũ, lạc hậu, bất cập, quá nặng về lý luận nhưng lại thiếu kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, thiếu tính thiết thực.

Ba là: Để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đạt hiệu quả cao cần xác định rõ chúng ta đang đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, ban, ngành, đoàn thể nào? mục đích, yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức trong khoá học, khoá bồi dưỡng đó là gì? Đối với đối tượng đào tạo, bồi dưỡng đó thì hình thức đào tạo, bồi dưỡng nào là phù hợp, phương pháp, cách thức, công cụ phương tiện hỗ trợ cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng đó như thế nào là hiệu quả ? Mỗi chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức, viên chức cần đạt được mục đích gì? chuyên đề nào là cần thiết? Mỗi chuyên đề cần đạt những nội dung nào, những vấn đề gì mà người học cần được trang bị?… Tất cả những vấn đề trên cần phải được trả lời một cách chính xác, khoa học, tỉ mỉ và rõ ràng. Có như vậy thì nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức mới đáp ứng được những nguyện vọng, nhu cầu thực tế mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay đang mong muốn có được. 

Bốn là: Đảm bảo việc gắn kết chặt chẽ giữa nội dung giảng dạy và những kiến thức, những kinh nghiệm, những kỹ năng, nhu cầu, tháo gỡ những vướng mắc, những khó khăn mà cán bộ, công chức, viên chức đang gặp phải trong công việc và mong muốn tìm được những định hướng, kỹ năng, kinh nghiệm, cách thức giải quyết tốt các vấn đề đang đặt ra trong thực tế của học viên. Có như vậy, giảng viên và học viên mới đi chung một hướng là củng cố kiến thức cơ bản và hướng giải quyết những vấn đề chung, những khó khăn chung đang diễn ra trong thực tế công tác, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Đó là cái đích mà công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm hiện nay mong muốn đạt được. Đồng thời cũng là nhu cầu thiết thực nhất mà cán bộ, công chức, viên chức hiện nay đang mong muốn đạt được.  

Năm là, lựa chọn đội ngũ giảng viên có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, được đào tạo một cách bài bản, có chất lượng tốt, có kiến thức rộng, có khả năng giảng dạy tốt, có khả năng gắn kết lý luận với thực tiễn và đặc biệt là tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy. Người học xác định rõ được mục tiêu, mục đích để làm việc hiệu quả mà không phải vì sự tính toán đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn của ngạch công chức, của vị trí việc làm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta phải đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa Hồng vừa Chuyên. Và đến ngày nay, lời dạy đó của Người vẫn còn nguyên giá trị. Đó vẫn là yêu cầu chung đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Hiện nay, yêu cầu của cán bộ, công chức vừa đảm bảo kiên định lập trường chính trị, có phẩm chất tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh vừa đảm bảo có đầy đủ kiến thức chuyên môn để có thể đáp ứng được đòi hỏi của công việc. Nhằm đảm bảo những yêu cầu trên của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu bức thiết hiện nay, nhất thiết cần đổi mới tư duy đào tạo, bồi dưỡng, và trên hết đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Chỉ có như vậy, đội ngũ cán bộ, công chức mới hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước hiện nay.

 

 

 

Bài viết khác:

9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp cơ bản trong năm học mới 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Điều chỉnh giá khám chữa bệnh theo lương mới: Đối tượng nào bị ảnh hưởng?

Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng 5/9

Nhiều trường có điểm chuẩn tăng lên

Hưng Yên: Một số giải pháp phát triển đối tượng HSSV tham gia bảo hiểm y tế

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo hiện nay

Hưng Yên tổng kết công tác tổ chức thi THPT Quốc gia 2019

Tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Hưng Yên dự hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.