Thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020 - 1:03:08 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 03/01/2020 - 4:57:49 PM | Lượt xem: 196 | Đỗ Văn Sơn

Một số kết quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Văn Lâm năm 2019

Tính đến tháng 12/2019, Đảng bộ huyện Văn Lâm, Hưng Yên có 5.516 đảng viên; 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó: 18 đảng bộ cơ sở (khối xã, thị trấn: 11, khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học: 07) và 19 chi bộ cơ sở.

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 07/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/HU ngày 02/01/2019 về Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong toàn huyện tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngay từ đầu năm,  huyện đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019. Đến hết tháng 02/2019, 100%  tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành việc tổ chức học tập chuyên đề 2019 với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập bình quân đạt 84%.

Trên cơ sở sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; lựa chọn các nội dung phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để thảo luận, phấn đấu học tập và làm theo; đưa nội dung học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng. 100% chi bộ trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho đảng viên đăng ký phần việc cụ thể, sát với nhiệm vụ của mình, tập trung vào việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đăng ký hiến máu tình nguyện, tham gia đóng góp tiền của, ngày công xây dựng nông thôn mới, tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện... Định kỳ hằng tháng, các chi bộ đều tổ chức đánh giá kết quả việc làm theo, nêu điển hình để biểu dương, ghi Sổ. Tính đến tháng 12/2019, trên địa bàn huyện có trên 2.800 đảng viên được ghi danh Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ trên địa bàn huyện tổ chức sinh hoạt trong tháng 9 với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị biểu dương, trao tặng giấy khen cho 21 tập thể và 23 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là Ông Nguyễn Văn Xuân, Hội viên Chi hội Cựu Chiến binh thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, là 01 trong 04 tập thể, cá nhân của tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những gương người tốt, việc tốt, điển hình, mô hình tốt để học tập, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng. Hội phụ nữ các cấp với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh huyện xây dựng phong trào Cựu chiến binh gương mẫu  Liên đoàn lao động huyện với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, xây dựng môi trường “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Đoàn thanh niên huyện tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về “Rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”cho trên 100 cán bộ đoàn viên thanh niên; Hội Nông dân huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đài Truyền thanh huyện đã mở chuyên mục "Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với thời lượng từ 7 - 10 phút phát trên sóng phát thanh 2 lần trong tuần (vào thứ 4 và thứ 5 hằng tuần), giới thiệu gương người tốt việc tốt, những điển hình thực hiện “làm theo”.

UBND huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, lồng ghép tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính được cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc; đa số cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện luôn xác định rõ các nội dung quan trọng và cụ thể về rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt. Gắn triển khai thực hiện học tập và làm theo gương Bác với giải quyết một số vấn đề bức xúc hiện nay như: Tranh chấp đất đai, đền bù, giải toả, hạn chế đến mức thấp nhất khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp; rà soát tiến độ thực hiện các quy hoạch, dự án, nhất là các quy hoạch, dự án có liên quan đến thu hồi đất của dân; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 06 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy (Đảng bộ xã Minh Hải, Lạc Hồng, trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh; các chi bộ: Viện kiểm sát, Bảo hiểm xã hội, trường THPT Trưng  Vương) và cá nhân các đồng chí đứng đầu các tổ chức Đảng diện giám sát.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng của huyện Văn Lâm quan tâm triển khai thực hiện, từng bước đi vào thực chất và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Thông qua đó, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị của huyện và các địa phương, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tạo sức lan tỏa, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

ĐVS

 

Bài viết khác:

Phát hành Bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng, văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh cần được tôn vinh ở nước ngoài

Huyện ủy Phù Cừ tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc

Thành ủy Hưng Yên gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc

Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2020

Hưng Yên có 81 tác phẩm tham Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II (2018 - 2020)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

Hội thảo khoa học “70 năm ra đời tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Phát hành bộ lịch “Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam”

Hưng Yên: Một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.