Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 - 5:33:05 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 25/12/2018 - 11:07:28 AM | Lượt xem: 505 | Nguyễn Điệp

Một số kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh năm 2018

Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, sự ủng hộ của nhân dân cùng sự nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, toàn tỉnh có 4.172 tổ chức Hội, số hội viên là 147.083 người, chiếm 12,25% dân số toàn tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội để làm tốt nhiệm vụ nòng cốt trong hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập. Các Chi hội Khuyến học, Ban Khuyến học ở cấp cơ sở đều có sự chuyển biến về chất lượng. 

Thực hiện Quyết định số 281-QĐ/TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, trong năm qua, phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng, đơn vị khuyến học, xây dựng các mô hình học tập được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 85.000 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 550 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, đạt 42,1,%; 95/161 cộng đồng học tập cấp xã được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt 59,12%. Trong đó, một số dòng họ hoạt động hiệu quả như dòng họ Vũ (thôn Xích Đằng), họ Nguyễn (thôn Đằng Châu của phường Lam Sơn), họ Nguyễn (thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu), họ Trần (xã Trung Nghĩa), họ Tô (thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ), họ Dương Quảng (xã Mễ Sở)… Các dòng họ này không những động viên, phát huy được truyền thống hiếu học của trẻ em, người lớn mà còn có tác dụng gắn kết giáo dục gia đình với giáo dục nhà trường và xã hội, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện giáo dục phổ thông, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ thời kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Mục tiêu xóa mù chữ, kết quả phổ cập tiểu học, phổ cập THCS được củng cố và nâng cao; tỷ lệ học sinh bỏ học trong tỉnh đạt ở mức thấp so với toàn quốc. Cùng với đó, việc xây dựng Quỹ Khuyến học được thực hiện theo hướng đa dạng hóa, khai thác sự đóng góp của xã hội. Để phát triển quỹ khuyến học, hội khuyến học các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và nhân dân chung tay, góp sức ủng hộ quỹ. Có nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu như: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ Doanh nhân Hưng Yên tại thành phố Hồ Chí Minh; các cá nhân tiêu biểu như: Gia đình Ông Tô Quyết Tiến (Câu lạc bộ Doanh nhân Hưng Yên tại thành phố Hồ Chí Minh), Ông Nguyễn Chí Trung - Tổng giám đốc Công ty giầy Gia Định T.P Hồ Chí Minh,  Ni sư Thích Đàm Phương, trụ trì chùa Nễ Châu - Thành phố Hưng Yên, Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch tập đoàn TIP Văn Lâm... Ngoài ra, các Ban khuyến học Công an tỉnh, Ban khuyến học Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh, Vinaphone Hưng Yên và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên thực hiện có hiệu quả chương trình “Chắp cánh ước mơ”, đã trao tặng số tiền gần 100 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tổng số Quỹ của toàn tỉnh hiện có là 57,1815 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh quản lý là 1,639 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện quản lý là 55,5425 tỷ đồng. Việc quản lý và sử dụng quỹ được thực hiện đúng luật, đúng mục đích theo điều lệ Hội, tập trung hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục - đào tạo, tặng thưởng cho tập thể, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, gia đình hiếu học; các thầy giáo, cô giáo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập; học sinh thi đỗ đại học...
Xác định Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) là một thiết chế cơ bản của xã hội học tập, là lớp học của người lớn ở cộng đồng, đến nay 161/161 xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ. Trong năm, các TTHTCĐ trên toàn tỉnh đã mở được 605 lớp, thu hút 55.000 lượt người tham gia học tập với nhiều nội dung phong phú như phổ biến pháp luật, các chuyên đề về chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao giống cây con mới, phòng bệnh cho người, vật nuôi... Hoạt động của TTHTCĐ tuy chưa đồng đều, chất lượng còn có những hạn chế nhưng bước đầu đã tạo điều kiện cho một bộ phận nhỏ người dân không có điều kiện đến trường được học tập, tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng về thời sự, chính trị, phổ biến pháp luật, kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp, học nghề phổ thông, nâng cao năng suất lao động, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần tạo điều kiện cho người dân trong cộng đồng có điều kiện thực hiện mục tiêu học tập suốt đời, cần gì học nấy, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”.
     Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ khuyến học, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh còn làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền. Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện Công văn số 2449/UBND-VX ngày 30/05/2015 của UBND tỉnh về việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”, Công văn số 704/UBND-VX ngày 19/04/2016 của UBND tỉnh về việc đánh giá, công nhận các Danh hiệu: “ Gia đình học tập”, “Dòng họ học tâp”, “ Cộng đồng học tâp”, “ Đơn vị học tập”. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập, kịp thời thông tin, đăng tải các hoạt động khuyến học, các đợt trao học bổng, trao giải thưởng, tiếp sức đến trường…Đặc biệt, ngày 24/01/2018, Hội Khuyến học tỉnh đã khai trương trang thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên (hoikhuyenhoc.hungyen.vn). Kể từ khi hoạt động đến nay, trang tin đã đăng tải hàng chục tin, bài, ảnh, phản ánh hoạt động về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; chuyển tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội và Hội Khuyến học tỉnh tới Hội Khuyến học các huyện, thành phố.
Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác KHKT trên địa bàn tỉnh vẫn gặp khó khăn, hạn chế như: Hoạt động của công tác KHKT chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị; chưa khai thác và phát huy được nhiều nguồn lực tham gia ủng hộ quỹ KHKT; Quỹ khuyến học các cấp còn ít, bình quân đầu người còn thấp.
Với truyền thống hiếu học của quê hương, cùng kinh nghiệm và kết quả đã có, sự đồng thuận cao từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, thời gian tới, Hội khuyến học các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 18/04/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/07/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh” và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường kiểm tra triển khai, nhân rộng, tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Tiếp tục củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, thành lập các Chi hội, các Ban Khuyến học tại nhà trường, các cơ quan, đơn vị chưa có tổ chức Hội hoạt động. Đẩy mạnh phong trào xây dựng, ủng hộ Quỹ Khuyến học các cấp. Từ đó, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục sáng tạo và tiếp thu các thành tựu khoa học tiên tiến, chủ động nắm bắt thời cơ cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
 Nguyễn Điệp

Bài viết khác:

Hưng Yên: trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, giúp đỡ

Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng kiểm tra công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019

Hưng Yên: Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 95%

Hưng Yên có trên 12,4 nghìn thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019

Ân Thi: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá II năm 2019

Hưng Yên sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2019

Hưng Yên công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.