Thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 - 4:41:52 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 29/01/2019 - 3:29:39 PM | Lượt xem: 245 | LT

Một số kết quả chủ yếu của công tác Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên tháng 01/2019

Tháng 01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp đầu năm 2019. Thể hiện ở một số kết chủ yếu như sau:

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, theo dõi việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tại các địa phương, đơn vị. Báo cáo công tác tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X), Thông báo số 329-TB/TU ngày 16/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2018; tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019. Tham mưu Báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch năm 2018; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 của BCĐ 94 Tỉnh ủy.

Tổ chức các hội nghị: Báo cáo viên tháng 01; Giao ban báo chí tháng 01; kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2018. Sắp xếp lại tổ chức, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Ban theo Quyết định số 1331-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Hướng dẫn 06-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Biên tập, phát hành cuốn Bản tin Thông báo nội bộ (số 262), phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02/2019 và công tác tuyên truyền miệng.

 Công tác tuyên truyền - báo chí - xuất bản: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm: tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chỉ đạo các địa phương về việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo nắm tình hình dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Ban hành các hướng dẫn: Tuyên truyền, kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019); Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019 với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. Xây dựng Báo cáo công tác phối hợp năm 2018, Kế hoạch phối hợp công tác năm 2019 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí tỉnh. Duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo cáo khái quát hoạt động Trang Thông tin điện tử của Ban năm 2018; Quyết định kiện toàn và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng biên tập, Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử tháng 01/2019.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiên cứu lịch sử Đảng: Đã tham gia thẩm định bản thảo cuốn sách “Phòng Công tác chính trị - Biên niên sự kiện lịch sử”. Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn sách và xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015)”. Khai thác tư liệu, xây dựng Đề cương sơ lược phục vụ nghiên cứu, biên soạn sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2015)”. Đến ngày 20/01/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã mở 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó có 2 lớp Sơ cấp LLCT.

Công tác khoa giáo: Xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành, hội năm 2019. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác khoa giáo năm 2019 và đăng ký nội dung phối hợp thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) và Thông báo số 329-TB/TU ngày 16/8/2011 của BTV Tỉnh ủy.

Công tác văn hóa - văn nghệ: Ban hành Hướng dẫn tổ chức, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019; nắm tình hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019.

LT

 

 

 

Bài viết khác:

Hưng Yên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2019

Thủ tướng kỳ vọng vai trò của báo chí trong chống tham nhũng

Họp bàn việc tổ chức hội thảo khoa học về Triệu Việt Vương

Thi trắc nghiệm, trực tuyến tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019

Hưng Yên: 75 xã, phường, thị trấn công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Hưng Yên: Một số kinh nghiệm trong triển khai công tác Tuyên giáo

Chi đoàn các ban Đảng tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2022

Hưng Yên: giao ban báo chí tháng 8/2019

Quỹ tín dụng nhân dân Bạch Sam: Phát triển kinh tế tập thể trên lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.