Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 - 4:02:40 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 14/04/2019 - 2:00:21 PM | Lượt xem: 149 | Lưu Ngọc Tú

Một số kết quả chủ yếu công tác Tuyên giáo quý I/2019

Trong quý I/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Tuyên giáo, thể hiện ở một số kết chủ yếu sau:

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); báo cáo công tác tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư (khóa X) và Thông báo số 329 của BTV Tỉnh ủy. Ban hành Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; các kế hoạch: tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2019; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu Ban Chỉ đạo 94 Tỉnh ủy thành lập, kiện toàn tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia, đội ngũ cộng tác viên; thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thời gian gần đây. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh xây dựng báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2018, quý I/2019; kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh năm 2019.
Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn và tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019; báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hưng Yên đinh ninh lời Bác”. Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia giải thưởng nhiếp ảnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (Giai đoạn 2015 - 2020).
Về công tác tổng hợp, ban hành Quyết định sắp xếp lại tổ chức, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Ban theo Quyết định số 1331-QĐ/TU; Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban... Thẩm định, nhận xét các đồng chí cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Xây dựng Kế hoạch giám sát công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT quý I/2019. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiện toàn xong chức danh Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 10 huyện, thành phố. Biên tập, phát hành Bản tin Thông báo nội bộ (từ số 262 - 264), phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng; duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Ban. Tổ chức các hội nghị: Báo cáo viên, Giao ban báo chí hàng tháng; Ký kết Chương trình phối hợp với các sở, ngành, hội tỉnh năm 2019; Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý I/2019.
Về công tác tuyên truyền - báo chí - xuất bản, đã chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Ban hành các hướng dẫn: Tuyên truyền, kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; tuyên truyền biển, đảo năm 2019; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019; tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban hành quyết định kiện toàn và quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch điều tra xã hội học về việc thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện; các xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và một số địa phương, đơn vị tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân năm 2019. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Báo cáo công tác phối hợp năm 2018 và Kế hoạch phối hợp công tác năm 2019. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí tỉnh; Báo cáo tình hình dư luận xã hội hàng tháng.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu lịch sử Đảng, đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn sách, xây dựng Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách và xây dựng hoàn thiện Đề cương sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015)”. Tiến hành khảo sát tại các huyện Khoái Châu, Ân Thi về nội dung bia tại Di tích lịch sử Cây đa Sài Thị và Di tích lịch sử Cây đa Ninh Thôn. Đến ngày 15/3/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 44 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 3.000 lượt học viên; trong đó có 02 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 69 học viên.
Về công tác khoa giáo, đã triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, hội tỉnh năm 2019. Chỉ đạo, hướng dẫn các các địa phương, đơn vị tự đánh giá kết quả 05 năm thực hiện: Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư khóa XI; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Hướng dẫn, đôn đốc Ban tuyên giáo các huyện, thành uỷ xây dựng chương trình phối hợp công tác khoa giáo năm 2019 và xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.
Công tác văn hóa - văn nghệ, hướng dẫn tổ chức, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019. Báo cáo khái quát hoạt động năm 2018; ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng biên tập và Ban biên tập; Kế hoạch tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Ban hàng tháng. Theo dõi, nắm bắt việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh.
LT
 

Bài viết khác:

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên triển khai Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được để thiếu điện

Cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hưng Yên: ban hành Kế hoạch tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa

Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tuyên giáo Hưng Yên: 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ân Thi: Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Hiệu quả của hợp tác xã nông nghiệp

Hưng Yên ban hành Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.