Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019 - 6:30:00 PM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 05/06/2018 - 10:20:21 AM | Lượt xem: 574

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 87 - CT/QUTW  ngày 8/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị; thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 350 -KH/ĐU ngày 07/10/2016 thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 - CT/QUTW  của Thường vụ Quân ủy Trung ương; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa"; giao Phòng Chính trị là cơ quan thường trực giúp việc cho Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ này. Bộ phận giúp việc đã xây dựng quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; hàng tháng, tổ chức giao ban, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện.
Thủ trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân
có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức học tập 11 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Tổng Cục chính trị, của Quân khu 3 và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc học tập các chuyên đề đã được gắn với các hoạt động sinh động khác như thông tin, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu; tham quan truyền thống; tọa đàm; giao lưu điển hình tiến tiến… nhằm tăng hiệu quả của công tác học tập, quán triệt. Một số đơn vị có cách làm sáng tạo như xây dựng panô, khẩu hiệu, chuẩn mực đạo đức đơn vị ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; phát động cán bộ, chiến sỹ ghi nhật ký mỗi ngày làm một việc tốt; cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành tiêu chí thi đua.
Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước được quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã có 156 tập thể, 324 cá nhân được các cấp khen thưởng; 32 lượt tổ chức đảng; 157 đảng viên được các cấp ủy đảng khen thưởng. Đã có 2.168 lượt cán bộ, quân nhân, chiến sỹ được ghi danh trong Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 tập thể và 04 cá nhân được tôn vinh ở cấp Quân khu…
Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 - CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong lực lượng vũ trang tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như: tập thể Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị; Ban Tài chính; Ban Quân Y Phòng Hậu cần; Kho K41 Phòng Kỹ thuật; Ban Tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên; cá nhân các đồng chí: Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Tiểu đoàn trưởng dự bị động viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phù Cừ; Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Động; Đại úy Bùi Văn Phúc, Trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khoái Châu; Đại  úy Nguyễn Hữu Tư, Giáo viên Trường Quân sự tỉnh; Thiếu tá Nguyễn Thế Vinh, Phó trưởng tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Hào; Thượng úy chuyên nghiệp Đinh Thúy Thương, điều dưỡng, Phòng Hậu cần và Trung úy chuyên nghiệp Cao Huy Thông nhân viên lái xe Trung đoàn 126; chiến sỹ sao vuông Nguyễn Ích Quảng, Trung đội trưởng Dân quân cơ động, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Lâm…
Cùng với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn thực hiện tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh chấp hành nghiêm của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là những tấm gương sáng cả về lời nói và hành động để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo. Chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, kết quả thực hiện các nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đánh giá cao. Thành lập 161/161 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng được nâng lên; làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính ; giải quyết chế độ chính sách cho hàng vạn đối tượng; đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới...được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.
Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã góp phần làm dày thêm kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Lưu Vân

Bài viết khác:

Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019

Công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5, 7, 8 bằng tiếng Lào

Huyện ủy Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019

Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội thảo khoa học: “60 năm tác phẩm ”Đạo đức cách mạng” - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”

“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm nhân đạo

Văn Lâm: 430 tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Văn Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.