Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 - 10:13:51 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Gương điển hình
Đăng ngày: 21/12/2018 - 2:59:08 PM | Lượt xem: 8378 | NL

Khoái Châu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác

Nằm ở phía tây của tỉnh Hưng Yên, huyện Khoái Châu có diện tích tự nhiên 130,9 km2; dân số gần 200 nghìn người với 25 đơn vị hành chính gồm 24 xã và 01 thị trấn. Đảng bộ huyện có 52 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 8.800 đảng viên.

Năm 2018, cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong huyện luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Kế thừa và phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được sau 02 năm thực hiện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở thảo luận, rút kinh nghiệm, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Nhằm thống nhất nhận thức, để đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân mình, từ đó xây dựng kế hoạch làm theo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 tới 100% các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018. Sau hội nghị học tập chuyên đề, tỷ lệ đại biểu tham dự hội nghị đạt 93%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu đạt 82%. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của huyện, cấp cơ sở đã tổ chức được 76 hội nghị học tập chuyên đề cho 4.696 lượt cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Huyện ủy đặt mua 449 cuốn tài liệu các loại do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành để làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu và thực hiện chuyên đề năm 2018.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, cùng với việc tích cực tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Đài truyền thanh từ huyện tới cơ sở, trang thông tin điện tử huyện chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh, huyện; dành thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, lập chuyên mục “gương người tốt, việc tốt” để biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, Đài truyền thanh huyện đã thực hiện 320 chương trình phát thanh, với trên 5.000 tin, bài, chuyên mục có nội dung về học tập và làm theo Bác.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tập trung tuyên truyền qua các pano, băng dôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, bài giảng cho học viên. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học gắn việc tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp…

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn được các tổ chức đảng, đoàn thể và các địa phương trong huyện triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú khác như: tổ chức các hội nghị gặp mặt, tọa đàm với các điển hình tiên tiến; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…. Đặc biệt, kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của các ban, ngành, đoàn thể luôn gắn với tổ chức tọa đàm về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Thầy thuốc Khoái Châu học tập và làm theo Bác (nhân ngày 27/2); Tuổi trẻ Khoái Châu học tập và làm theo Bác (nhân ngày 26/3); Công an Khoái Châu học tập và làm theo Bác (nhân ngày 19/8); Nhà giáo Khoái Châu học tập và làm theo Bác (nhân ngày 20/11); Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (nhân ngày 22/12).…

Mặt khác, việc tuyên truyền học tập và làm theo Bác còn được lồng ghép với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, các cuộc vận động của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng các loại quỹ như: “Quỹ người nghèo”, hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết”, đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Khu dân cư 3 không”; Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng cách bảo trợ cho con em hội viên nghèo vươn lên học giỏi; phối hợp với Công an huyện tuyên truyền luật giao thông cho hội viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Huyện đoàn và Liên đoàn lao động, Hội Chữ thập đỏ huyện tích cực vận động đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia hiến máu tại “Ngày hội những trái tim hồng”; Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Huyện Đoàn với nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, ủng hộ bà con các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt…

Đặc biệt, công tác tuyên truyền còn được thể hiện thông qua việc bình xét, biểu dương và ghi danh trong Sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; ghi danh đoàn viên và tổ chức đoàn tiêu biểu trong Nhật ký làm theo lời Bác. Năm 2018, toàn huyện có 218 chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc ghi danh đảng viên tiêu biểu, đã có 2.509 lượt đảng viên được ghi danh. Một số đơn vị thực hiện tốt công tác trên là Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ Chính quyền, Đảng bộ xã Đồng Tiến, Đông Kết, Tân Dân, Thuần Hưng, Đại Hưng, Ông Đình, Hàm Tử, Đảng bộ Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Tô Hiệu, Trường cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi, Trung tâm y tế huyện, Chi bộ trường THPT Nam Khoái Châu, Chi bộ trường THPT Nguyễn Siêu,…

Công tác tuyên truyền giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn huyện ngày càng nhận thức sâu sắc và thấm nhuần nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã dấy lên các phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cũng từ đây, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội. Tiêu biểu như: Ban Chính trị, Ban Chỉ huy quân sự học Bác trong công tác tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 05 trong lực lượng vũ trang huyện; đồng chí Hoàng Xuân Hiệu, Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới; ông Phan Thích, xã Liên Khê mặc dù bản thân khiếm thính nhưng tích cực với việc thành lập tủ sách dòng họ, tủ sách xóm làng, phục vụ miễn phí cho nhân dân tại địa phương; Giám đốc Hoàng Quang Đông, Công ty TNHH Hoàng Minh Châu, Hưng Yên thành công trong việc chế tạo tinh bột nghệ, là người đưa sản phẩm tinh bột nghệ quê hương vươn ra thị trường thế giới; thầy giáo An Xuân Mười, giáo viên Trường Tiểu học xã Đại Hưng với những thành tích nổi bật trong công tác và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; anh Nguyễn Văn Hà, xã Tân Dân phát triển kinh tế gia đình với mô hình trồng chanh tứ quý cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng; ông Nguyễn Văn Thái, xã Tân Dân tích cực ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới của xã…

Có thể nói, công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giáo dục, động viên, tạo sức lan tỏa giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

NL

 

 

 

 

         

 

 

Bài viết khác:

Người công nhân đam mê công việc xã hội

Một nữ hiệu trưởng tâm huyết, trách nhiệm với nghề

Đổi đời từ nghề trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh

Một Chi hội trưởng Cựu chiến binh – Tấm gương sáng trong các hoạt động tại địa phương

Sức lan tỏa từ người Cựu chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị

Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường An Tảo - Tấm gương "Tuổi cao gương sáng" tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác

Khởi nghiệp từ nghề nuôi cá

Gương nông dân vượt khó vươn lên làm giàu

Tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên đồng đất Đồng Thanh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.