Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019 - 5:26:15 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 10/04/2018 - 4:04:12 PM | Lượt xem: 489 | LNT

Kết quả bước đầu trong thực hiện Đề án công tác tuyên truyền ở Đảng bộ huyện Phù Cừ

Công tác tuyên truyền là một trong những bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn. Ở Phù Cừ, công tác này đã và đang được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển của huyện trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Cừ lần thứ XXV, ngày 15/4/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Quyết định số 272 - QĐ/HU “về việc ban hành Đề án công tác tuyên truyền, giai đoạn 2015 - 2020”. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai tổ chức thực hiện Đề án; phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác tuyên truyền trên đạt địa bàn huyện đã đạt kết quả bước đầu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quan tâm chú trọng. Tính riêng các Nghị quyết Trung ương 3, 4, 5, 6 (khóa XII), toàn huyện đã tổ chức được 136 hội nghị cho gần 20 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 85 - 100%. Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm, thông qua việc nghiên cứu học tập trực tiếp trên truyền hình tỉnh tới tận các chi bộ; kịp thời cấp phát 173 đĩa ghi hình nội dung học tập tới các tổ chức cơ sở đảng; các chi, đảng bộ đã mua gần 200 cuốn Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng, tham gia tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ cơ sở đến tỉnh. Toàn huyện đã tổ chức 90 lớp tuyên truyền các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV cho 6.300 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân;tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, tuyên truyền về kinh tế - xã hội, công tác chuyểngiao khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệpvà xây dựng nông thôn mới, nhất là tuyên truyền việc phát triển thương hiệu “Vải lai chín sớm Phù Cừ”…
Công tác tuyên truyền truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa được đẩy mạnh triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông qua tuyên truyền về các sự kiện lịch sử, chính trị, di tích lịch sử trên địa bàn như: Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; Giới thiệu, quảng bá về Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Cây đa và Đền La Tiến, Đền Tống Trân - Cúc Hoa... Đến nay, Đảng bộ huyện đã phát hành 02 cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cừ, tập I (giai đoạn 1938 - 1975), tập II (giai đoạn 1975 -2015); đã có 13/14 xã, thị trấn phát hành Lịch sử đảng bộ cấp xã; 03 ngành của huyện phát hành Lịch sử ngành. Toàn huyện có trên 100 Di tích lịch sử văn hóa, trong đó: 09 di tích cấp quốc gia, 20 di tích cấp tỉnh…
Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cũng được quan tâm thông qua các hình thức đa dạng, phong phú như trên các hội nghị, các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Từ khi thực hiện Đề án đến nay huyện đã mở được 20 hội nghị báo cáo viên thông tin tới 1.300 lượt người nghe, với 60 chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, tình hình trong nước và quốc tế. Đài truyền thanh huyện đã sản xuất 632 chương trình phát thanh, sử dụng trên 5.500 tin bài các loại, tổ chức 8 chương trình truyền thanh trực tiếp các hội nghị, sự kiện chính trị của huyện; Trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên duy trì có hiệu quả, đã đăng tải hàng trăm tin, bài, với hàng triệu lượt người truy cập khai thác thông tin; Trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch huyện đã in và căng treo 195 băng zôn các loại, hơn 2.000 lượt hồng kỳ, 35 lượt khẩu hiệu, 41 panô tuyên truyền các loại.
Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
và đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tham gia giao lưu tại
Chương trình giao lưu nghệ thuật "Lời thề La Tiến"
Cùng với đó, việc kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác tuyên truyền luôn được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo kịp thời. Đến nay toàn huyện có 291 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, cơ bản đã đáp ứng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác tuyên truyền. Về cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền cũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện. Nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại được trang bị như: máy tính xách tay, máy chiếu, máy ghi âm, máy ảnh kỹ thuật số, hệ thống âm thanh, hình ảnh hiện đại. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn huyện đều có hội trường, phòng họp được trang bị cơ sởvật chất cơ bản đảm bảo phục vụ tốt cho công tác thông tin tuyên truyền…
Có thể khẳng định, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Phù Cừ đã đạt kết quả thiết thực, đi vào nền nếp, thực hiện theo phương châm: bám sát cơ sở, lấy quần chúng giáo dục quần chúng. Công tác này đã khẳng định được lợi thế riêng, thực sự trở thành một trong những công tác quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ huyện và sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2017: Tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (GRDP) đạt mức tăng trưởng 10,5%; giá trị thu trên 1 ha đất canh tác đạt 110 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạttrên 626,1 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,89%; đào tạo nghề ngắn hạn cho gần 700 lao động; tạo việc làm mới cho trên 1.500 lao động; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,73%; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định...Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền của huyện vẫn chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới, như: Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền; cơ chế, chính sách phụ cấp và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của công tác tuyên truyền ở một số cơ sở còn hạn chế…
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án công tác tuyên truyền trong thời gian tới một cách đồng bộ, liên tục, rộng khắp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Đề án; tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, của huyện; kịp thời thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm, thời sự trong nước và quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục niềm tự hào về truyền thống cách mạng, văn hóa, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phù Cừ; các tiềm năng, lợi thế và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện để thu hút đầu tư, góp phần đưa kinh tế của huyện ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
N.T
 
 

 

Bài viết khác:

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2019

Hưng Yên: Kiểm điểm việc thực hiện chương trình cấp nước sạch

Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018

Từ ngày 1/4, bắt đầu Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021

Hưng Yên: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước năm 2018

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.