Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 - 3:13:08 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 16/01/2015 - 4:06:52 PM | Lượt xem: 978

Kế hoạch số 30- KH/BTGTU ngày 15/11/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2014

---

Thực hiện H­ướng dẫn số 77 -HD/TGTW ngày 22/3/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ư­ơng về việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị (LLCT) giỏi các cấp năm 2013 - 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên LLCT giỏi như­ sau:
I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi giảng viên LLCT giỏi là dịp để cán bộ, giảng viên trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy LLCT, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục LLCT tại các trung tâm BDCT và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
- Thông qua Hội thi, giúp các cấp ủy đảng nhận thức sâu sắc hơn về công tác giáo dục LLCT, về vị trí, vai trò của Trung tâm BDCT, từ đó quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn cho Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Thông qua Hội thi để lựa chọn và bồi dưỡng những giảng viên xuất sắc, tiêu biểu từ cơ sở tham dự Hội thi cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.
2. Yêu cầu

- Hội thi phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng động viên, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các cán bộ, giảng viên các đơn vị.
- Hội thi phải thực sự là ngày hội, đánh giá đúng tài năng sư phạm và sự hiểu biết của giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ.
II - ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HỘI THI
1.  Đối t­ượng dự thi

- Lãnh đạo, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của trung tâm BDCT các huyện, thành phố.
          - Cán bộ đang tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng LLCT tại các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy.

2. Nội dung Hội thi

- Tập trung vào nội dung các chương trình hiện hành theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cụ thể:
+ Chương trình học tập LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng.
+ Chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới.
+ Chương trình bồi dưỡng công tác đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
+ Chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội.
+ Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị.
- Mỗi thí sinh lựa chọn 01 bài trong các chương trình nói trên để dự thi.
3. Về hình thức tổ chức Hội thi

a. Các phần thi

Trong Hội thi, thí sinh phải tham dự 03 phần:
- Soạn giáo án thuyết trình: Giáo án cần viết ngắn gọn, rõ ràng (không quá 30 trang đánh máy khổ A4), đóng thành 03 quyển và gửi về Ban Tổ chức Hội thi (qua phòng Giáo dục LLCT) trước 02 tuần.
- Phần thuyết trình: Thí sinh lựa chọn một hoặc nhiều phần trong chương trình đã đăng ký dự thi để trình bày trong 25 phút. Khuyến khích giảng viên sử dụng giáo án điện tử và phương tiện máy chiếu.
- Trả lời câu hỏi: Trả lời câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đặt cho người thi. Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài giảng. Thí sinh trả lời mỗi câu hỏi không quá 05 phút.
b. Kết quả thi

- Kết quả thi được tính theo thang điểm 10, trong đó:
+ Điểm đề cương giáo án         : Hệ số 2.
+ Điểm thuyết trình                 : Hệ số 3.
+ Điểm trả lời câu hỏi, ứng xử : Hệ số 1.
- Kết quả chung là trung bình cộng của 03 loại điểm nêu trên (tổng số điểm chia 6).
4. Phương thức tổ chức Hội thi

- Hội thi cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức. Mỗi trung tâm BDCT huyện, thành phố, mỗi đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chọn cử 01 giảng viên xuất sắc nhất tham dự Hội thi.
- Đối với cấp huyện: Trung tâm BDCT các huyện, thành phố tổ chức thao giảng, với sự tham gia là các đồng chí lãnh đạo, giảng viên, giảng viên kiêm chức của trung tâm. Nội dung thao giảng là những bài theo chương trình tại mục 2 (phần II) của Kế hoạch này. Sau khi tổ chức thao giảng, mỗi trung tâm BDCT lựa chọn, bồi dưỡng và cử 01 giảng viên xuất sắc nhất dự Hội thi cấp tỉnh.
- Đối với các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Chọn cử 01 đồng chí có nhiều kinh nghiệm giảng dạy LLCT dự Hội thi cấp tỉnh.
III - TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian tổ chức thao giảng, Hội thi

- Tổ chức thao giảng tại các trung tâm BDCT từ tháng 11/2013 và hoàn thành trước 30/3/2014.
- Hội thi cấp tỉnh tổ chức trong 01 ngày, dự kiến vào tháng 5/2014. Thời gian tổ chức Hội thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ thông báo sau.
- Sau thao giảng, trung tâm BDCT các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ gửi lý lịch trích ngang và giáo án của giảng viên dự thi cấp tỉnh về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Phòng GDLLCT) trước ngày 15/4/2014 (có mẫu kèm theo).
- Tham gia Hội thi khu vực (khu vực I): Khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2014 (Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương).
2. Ban Tổ chức, Ban giám khảo và Tổ Thư­ ký Hội thi

- Thành lập Ban Tổ chức Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp tỉnh gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện Lãnh đạo Tr­ường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trưởng phòng Giáo dục LLCT và Chánh Văn phòng Ban.
- Ban Giám khảo và Tổ Thư ký do Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập.
- Ban Tổ chức Hội thi xây dựng các loại văn bản phục vụ Hội thi.
IV - KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận cho các giảng viên tham gia Hội thi; trao thưởng và giấy khen cho giảng viên đạt giải.
+ 01 giải nhất                                    : 3.000.000 đồng                           
+ 01 giải nhì                                      : 2.000.000 đồng   
          + 02 giải ba (mỗi giải)                          : 1.000.000 đồng
  + Một số giải khuyến khích (mỗi giải)    : 600.000 đồng                         
V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm BDCT các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này báo cáo với Thường trực huyện uỷ, thành ủy và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thao giảng, lựa chọn và bồi dưỡng giảng viên xuất sắc tham gia Hội thi cấp tỉnh.
Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh và Quân sự tỉnh chọn cử 01 giảng viên tham gia Hội thi cấp tỉnh.
2. Phòng Giáo dục LLCT thường xuyên đôn đốc việc triển khai thao giảng của các đơn vị, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc với Lãnh đạo Ban.
Văn phòng và các phòng chức năng của Ban phối hợp với phòng Giáo dục LLCT thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến Hội thi do Lãnh đạo Ban phân công.
3. Đề nghị Thường trực các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt để trung tâm BDCT các huyện, thành phố và Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức tốt thao giảng và lựa chọn giảng viên tham gia Hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao nhất./.

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Trần Thị Thanh Thủy

Bài viết khác:

Giao lưu trực tuyến “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu an sinh bền vững”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam"

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Hội nhập quốc tế”

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.