Thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018 - 8:30:54 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 10/10/2018 - 1:59:35 PM | Lượt xem: 100

Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 20181

Ngày 8/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2018.

Theo Kế hoạch, đối tượng dự thi gồm: (1) Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đang giữ ngạch công chức hành chính; (2) Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện và tương đương; (3) Các công chức (tại điểm 2) giữ chức danh bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn thuộc diện quy hoạch, được điều động, luân chuyển theo quy định... 

Về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, người dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cần đảm bảo đúng vị trí việc làm và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15-8-2017 của Bộ Nội vụ. Đồng thời, người dự thi nâng ngạch phải có trình độ lý luận chính trị tương ứng với ngạch dự thi. Năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương cho phép vận dụng một số tiêu chuẩn với người dự thi như sau: Cơ quan quản lý cán bộ, công chức có nhu cầu về vị trí việc làm của ngạch dự thi; được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức đánh giá có đủ năng lực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; trong 3 năm liên tục tính đến thời gian đăng ký dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật; có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Người dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp lý luận chính trị trở lên của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học và tham gia biên soạn văn bản, nghiên cứu khoa học

Cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính phải thi môn kiến thức chung (thi viết, 180 phút); môn chuyên môn, nghiệp vụ, tin học (thi trắc nghiệm trên máy vi tính, 45 phút) và môn ngoại ngữ (thi viết, 90 phút).

Tổng số chỉ tiêu nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính của tỉnh năm 2018 là 28 chỉ tiêu.

Xem chi tiết Kế hoạch số 128-KH/TU  tại đây

Bài viết khác:

Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 17/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 17/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Tăng cường năng lực của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên ở Hưng Yên

Công văn số 715-CV/BTGTU ngày 16/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Thư của đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.