Thứ Ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019 - 12:24:12 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 03/05/2019 - 9:17:21 AM | Lượt xem: 489 | Hoàng Thị Thanh Thúy

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 15-3-2019 về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 3-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 3-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 15-3-2019 nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 32-CT/TU.

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ rõ các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai, quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Bí thư và Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cấp mình nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương, ngành. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo 94 và cán bộ cấp mình chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử. Các cơ quan báo, đài cần tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về lịch sử truyền thống yêu nước và cách mạng, vùng đất và con người Hưng Yên.
Thanh Thúy

Xem chi tiết Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU tại đây:

Bài viết khác:

Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên

Quá trình thành lập Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người chiến sỹ cách mạng trọng nghĩa lớn hy sinh tình riêng

Vai trò của công tác tư tưởng giai đoạn 1954-1975

Vai trò của công tác tư tưởng trong giai đoạn chuẩn bị giành chính quyền (1930-1945)

Sáng mãi tinh thần nhà cách mạng Tô Hiệu

Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai!

Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019)

Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam: Bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.