Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020 - 2:22:41 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 03/05/2019 - 9:17:21 AM | Lượt xem: 722 | Hoàng Thị Thanh Thúy

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 15-3-2019 về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 3-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 3-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 15-3-2019 nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 32-CT/TU.

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ rõ các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai, quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Bí thư và Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cấp mình nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương, ngành. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo 94 và cán bộ cấp mình chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử. Các cơ quan báo, đài cần tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về lịch sử truyền thống yêu nước và cách mạng, vùng đất và con người Hưng Yên.
Thanh Thúy

Xem chi tiết Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU tại đây:

Bài viết khác:

Hội thảo khoa học: Truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của nhân dân Hưng Yên

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – Sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại

Ra mắt cuốn sách Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản

Với Đảng mùa xuân

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện bản thảo sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2015)

Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Hướng dẫn về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên

Quá trình thành lập Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.