Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 - 3:32:11 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Chỉ đạo - Hướng dẫn - Nghiệp vụ
Đăng ngày: 05/09/2017 - 9:57:47 AM | Lượt xem: 4604 | PTT

Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

Ngày 1/9/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU về tuyên truyền APEC Việt Nam 2017. Nội dung Hướng dẫn như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGTW ngày 25/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nói chung và Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC; giúp các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội, mở rộng quan hệ, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế.

- Thông qua tuyên truyền APEC 2017 để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, nhất là những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, các chủ trương, đường lối đối ngoại và các chính sách về kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội thời kỳ hội nhập góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Đề cao thành quả dấu ấn của Việt Nam trong Năm APEC 2017; hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn; môi trường đầu tư hấp dẫn, chính sách ưu đãi, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

- Công tác tuyên truyền APEC 2017 cần bảo đảm các nguyên tắc và thông lệ APEC, theo đúng định hướng chỉ đạo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thành tựu về hợp tác, liên kết của APEC trong gần 30 năm hình thành và phát triển

- Tổng quan về APEC, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, nhấn mạnh APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo các nguyên tắc cùng có lợi, đồng thuận và tự nguyện; các trụ cột hợp tác và một số thành tựu nổi bật.

- Đề cao vai trò, vị thế của APEC, những thay đổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; thành tựu về hợp tác liên kết của APEC trong hơn 25 năm hình thành và phát triển. Khẳng định APEC là cơ chế hợp tác, liên kết hàng đầu khu vực, là ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại của các thành viên, duy trì vai trò của Châu Á - Thái Bình Dương là một động lực tăng trưởng và liên kết toàn cầu.

- Khẳng định APEC tiếp tục là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa ta với các nền kinh tế thành viên; đưa quan hệ song phương giữa các đối tác đi vào chiều sâu. APEC cũng là diễn đàn để Việt Nam phát huy vai trò, nâng cao vị thế đất nước.

2. Việt Nam tham gia APEC

- Thể hiện sau 19 năm gia nhập, Việt Nam luôn là thành viên năng động và có trách nhiệm, đóng góp tích cực và hiệu quả cho diễn đàn APEC (đăng cai APEC 2006 và 2017; đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các nhóm công tác, thực hiện nghiêm túc các chương trình hợp tác và đề xuất nhiều sáng kiến…).

- Đề cao chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương.

- Khẳng định APEC có tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị và kinh tế đối với Việt Nam; quyết tâm của Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các thành viên APEC, đóng góp tích cực nhằm tạo những dấu ấn mới cho tiến trình hợp tác APEC cũng như liên kết tại Châu Á - Thái Bình Dương.

3. Việt Nam đăng cai APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

- Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC 2017 và chủ đề của Năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động APEC 2017 với các ưu tiên hợp tác như: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Công tác chuẩn bị của Việt Nam cho APEC 2017 đã và đang triển khai một cách đồng bộ, tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào việc tổ chức thành công 3 Hội nghị cấp Bộ trưởng, 4 Hội nghị Quan chức cao cấp và hơn 100 hoạt động cấp ủy ban, nhóm công tác trong khuôn khổ APEC.    

- Nội dung và kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 (AELM) diễn ra từ ngày 6 - 11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng với khoảng 10.000 đại biểu, bao gồm Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn hàng đầu khu vực, các cơ quan truyền thông quốc tế lớn tham dự. Gồm một số hoạt động chính: Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25, Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 29, Đối thoại của các nhà Lãnh đạo APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM). Trong dịp này cũng sẽ diễn ra Cuộc họp lần thứ tư của ABAC và Diễn đàn Tiếng nói Tương lai APEC.

- Nêu bật các ý tưởng và sáng kiến hoặc đồng sáng kiến của Việt Nam trong Năm APEC 2017 nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết và phát triển của APEC, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên.

4. Các chuyến thăm song phương và các hoạt động bên lề Hội nghị

- Tuyên truyền về các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC.

- Tuyên truyền về kết quả tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC, các đối tác với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

5. Đất nước, con người Việt Nam

- Nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Triển vọng của kinh tế Việt Nam sau khi hoàn tất và triển khai các cam kết kinh tế - thương mại quốc tế lớn, trong đó có các cam kết gia nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do.

- Giới thiệu và quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, các tiềm năng kinh tế, đầu tư, du lịch.

- Các hoạt động phong phú bên lề các Hội nghị của APEC diễn ra trên khắp cả nước là cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối, hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền với các đối tác. Ngoài ra có thể tranh thủ tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC, ký kết các thỏa thuận hợp tác.

6. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội, đối ngoại, về APEC 2017, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền; sao gửi Đề cương tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành (gửi kèm Hướng dẫn này) đến các cấp ủy, tổ chức đảng; các cơ quan thông tin, báo chí và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh; thông tin tuyên truyền trên Hội nghị báo cáo viên tỉnh; hội nghị giao ban báo chí hằng tháng và trên Bản tin Thông báo nội bộ, Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về các hoạt động, các Hội nghị và Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017. Chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước và trong các sự kiện quan trọng Năm APEC Việt Nam 2017, kịp thời tham mưu xử lý không để xảy ra bất ngờ, bị động.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các hoạt động tuyên truyền đối với các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện, đặc biệt hướng đến Tuần lễ Cấp cao APEC.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, panô tuyên truyền… góp phần quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng, trước và trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

5. Công an tỉnh

Chủ động nắm tình hình thông tin trên các trang web, mạng xã hội, blog cá nhân đăng tải, truy cập trên địa bàn tỉnh; phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước và các hoạt động của APEC 2017. Kịp thời đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội của các thế lực thù địch và các loại đối tượng.

6. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; Trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài truyền thanh huyện, thành phố và cơ sở

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: mở chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự về các hoạt động trong Năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt chú trọng các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, các hoạt động song song và các hoạt động bên lề khác.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng, thu phát một số hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 trong khung giờ phù hợp.

- Chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp, người dân và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm; cần lưu ý khi đưa tin về những vấn đề nhạy cảm.

7. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Sao gửi Đề cương tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 đến các tổ chức đảng trực thuộc để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

- Tham mưu tăng cường chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đài truyền thanh trên địa bàn huyện, thành phố, đơn vị kịp thời tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2017 bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

 - Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn về Năm APEC Việt Nam 2017.

Ngoài Đề cương tuyên truyền gửi kèm Hướng dẫn này, các địa phương, đơn vị chủ động khai thác thông tin trên trang www.apec2017.vn và www.apec.org.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017!

2. Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!                     

3. Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!

 

 

 

Bài viết khác:

Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Xuất bản 4 tập Văn kiện Đảng Toàn tập (từ tập 65 đến tập 68)

Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 31/10/2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 20181

Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.