Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019 - 5:26:53 AM
Trang chủ » Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 09/01/2018 - 9:51:08 AM | Lượt xem: 2138

Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

Ngày 29/12/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TU về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

Hướng dẫn nêu rõ: Chủ đề học tập và làm theo năm 2018 là “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo Hướng dẫn, có 3 nhóm nội dung chính cần tập trung thực hiện trong năm 2018 là: đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Để triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); lựa chọn những vấn đề hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW ngày 04/8/2017 về tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, giới thiệu chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2018; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tổng hợp bản cam kết cá nhân và chương trình thực hiện của các đồng chí trưởng ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện và thi đua cuối năm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; Trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Đài truyền thanh huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng dung lượng, thời lượng và nâng cao chất lượng chuyên mục tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xem toàn văn Hướng dẫn tại đây:

 

TM

 

Bài viết khác:

Từ 8h30, 20/3, Giao lưu trực tuyến về trách nhiệm nêu gương

Thành ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019

Công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 5, 7, 8 bằng tiếng Lào

Huyện ủy Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019

Huyện ủy Văn Lâm tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội thảo khoa học: “60 năm tác phẩm ”Đạo đức cách mạng” - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”

“Nhớ lời Bác dặn” nhân kỷ niệm 49 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm nhân đạo

Văn Lâm: 430 tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.