Thứ Năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021 - 7:01:35 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 15/01/2021 - 8:41:57 AM | Lượt xem: 143 | Trần Hữu Chất

Hưng Yên triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và công tác thông tin đối ngoại năm 2021

Ngày 14/01/2021, tại Trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội XIII của Đảng và cũng là năm đầy biến động với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Trong bối cảnh đó, toàn ngành đã phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2020. Ban Tuyên giáo các cấp đã tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngay từ đầu năm, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết đại hội; hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng; tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phong phú, đa dạng trước trong và sau đại hội đảng các cấp; hướng dẫn, tổ chức để cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý dự thảo các Văn kiện qua báo chí, qua thư đã “thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân”. Ban Tuyên giáo các cấp đã đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, đạt hiệu quả thiết thực, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Thực hiện hiệu quả các lĩnh vực của công tác Tuyên giáo. Chủ động định hướng tuyên truyền, góp phần tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các cấp, các ngành thành viên BCĐ thông tin đối ngoại tỉnh đã chủ động ban hành các hướng dẫn, đề cương, tài liệu tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, dân tộc; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền hoạt động, kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các tấm gương điển hình tiên tiến. Qua đó, khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh. Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh được triển khai tích cực và có nhiều đổi mới, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Hưng Yên trong cả nước. Cũng chính từ khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cơ bản nhất trí với Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại năm 2020; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận kết quả, biểu dương sự cố gắng của cán bộ làm công tác Tuyên giáo toàn tỉnh; đồng thời định hướng chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho ngành Tuyên giáo trong thời gian tới. Đồng chí đặt ra yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2021 đối với công tác Tuyên giáo, đây là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và là năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Trước những khó khăn, thách thức được dự báo, Đảng bộ, chính quyền và các cấp, các ngành, trong đó có ngành Tuyên giáo tỉnh sẽ quyết tâm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội đề ra tại nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Lê Xuân Tiến, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng, công tác Tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; sẽ tác động sâu sắc đến tình hình trong tỉnh trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Trước những khó khăn, thách thức được dự báo, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; các cấp, các ngành, trong đó có ngành Tuyên giáo Hưng Yên sẽ quyết tâm, ra sức thi đua thực hiện hiệu quả các mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. Phát huy thành tích, kết quả đạt được của công tác tuyên giáo, khắc phục hạn chế của năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp xác định rõ những thuận lợi và khó khăn; tích cực, chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021.
Một là, tập trung tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy. Nhất là khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Tiếp tục tham mưu và tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo.
Hai là, tham mưu đẩy mạnh hoạt động của BCĐ 35 cấp ủy; kịp thời thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tích cực tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn đảm bảo đúng định hướng về tư tưởng, chính trị. Phối hợp có hiệu quả các biện pháp phản bác, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực, giúp việc cấp ủy các cấp về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động nghiên cứu và làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Quy định 101-QĐ/TW về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
Ba là, chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn năm 2021; nhất là tuyên truyền kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941 - 2021), 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997 - 2022); tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bốn là, chủ động trong công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; kết nối chặt chẽ các binh chủng trong hệ thống tuyên giáo của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, các ngành để nâng cao hơn nữa tính dự báo, công tác thông tin, tuyên truyền, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Chú ý tính kịp thời của việc cung cấp thông tin để tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác tư tưởng, giải quyết dứt điểm những vấn đề dư luận quan tâm, những bức xúc trong xã hội khi mới bắt đầu nảy sinh. Đề cao vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí tỉnh nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận.
Năm là, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa BTG các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; các chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các sở, ngành tỉnh thuộc khối khoa giáo, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.
Sáu là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới nội dung, phương thức triển khai học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo đổi mới việc học tập LLCT trong hệ thống các trường chính trị của tỉnh; trong các trường chuyên nghiệp, trường phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.
Bảy là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở trong nhiệm kỳ mới đảm bảo về số lượng và chất lượng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ tuyên giáo để hiểu sâu, nắm rõ tất cả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
Tám là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu BTV Tỉnh ủy kiện toàn BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh. Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cơ quan thành viên trong BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động các kế hoạch truyền thông, với các giải pháp khoa học, sáng tạo, linh hoạt, tính định hướng và thuyết phục cao trong công tác thông tin, quảng bá cũng như trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin đối ngoại; tranh thủ hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại, sử dụng nền tảng internet, mạng xã hội…
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.
TN
 

Bài viết khác:

Từ tháng 3/2021, chính sách tiền lương của quân đội, giáo viên sẽ có hiệu lực

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phố Nối A

Công tác dư luận xã hội phải luôn đi trước mở đường

"Ký ức và Di sản"

Bộ Công Thương hướng dẫn thu mua, tiêu thụ nông sản vùng có dịch

Kế hoạch triển khai triển khai Luật Biên phòng Việt Nam

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Ân Thi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chính sách đối với thanh niên

Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.