Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020 - 12:22:29 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 04/07/2019 - 8:06:17 PM | Lượt xem: 479 | Trần Thị Thanh Giang

Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 04/7/2019, tại Trụ sở các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, hội thuộc khối khoa giáo; đại diện lãnh đạo Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố...

6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp, cùng sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành, công tác tuyên giáo của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã được kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Việc tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh; sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo đã đảm bảo chất lượng, tiến độ. Toàn ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biêt, đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hưng Yên đinh ninh lời Bác”, gắn với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên; tổng kết Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018 và phát hành Cuốn sách “Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong 6 tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện; đảm bảo đúng định hướng của Trung ương và bám sát quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo được tiến hành thường xuyên. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại và công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và thế giới...
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên còn một số mặt hạn chế như: Hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 ở một số địa phương còn lúng túng. Việc kiện toàn báo cáo viên cấp huyện ở cơ sở chưa thống nhất, có đơn vị số lượng nhiều hơn quy định; hoạt động báo cáo viên ở cơ sở của một số đơn vị còn hạn chế. Việc học tập chỉ thị, nghị quyết ở một số đơn vị tỷ lệ đại biểu tham dự chưa cao; tỷ lệ đồng chí bí thư cấp ủy, báo cáo viên cấp huyện trực tiếp triển khai nghị quyết còn thấp; tài liệu học tập chưa cung cấp đủ cho các đại biểu. Công tác nắm bắt, báo cáo tình hình dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; có nội dung phản ánh chưa sâu sắc. Việc ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu ở một số chi bộ còn hình thức. Một số đơn vị báo cáo chưa đúng tiến độ, chất lượng báo cáo một số lĩnh vực công tác tuyên giáo còn hạn chế. Việc xây dựng và thực hiện một số nội dung chương trình phối hợp ở một số sở, ngành, địa phương hiệu quả chưa cao.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, tập trung chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến hay, cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc tham mưu triển khai, thực hiện ghi sổ ghi đảng viên tiêu biểu và tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiện toàn và triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94; việc phối hợp triển khai thực hiện tốt hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; công tác nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội cũng như nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... Các ý kiến phát biểu cũng đã tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém đối với công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019; xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong bối cảnh 2019 là năm quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ, ngành cần tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trước mắt, tập trung định hướng về những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, nhất là đối với những khó khăn, thách thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hiểu rõ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Ban Tuyên giáo các cấp không ngừng nêu cao bản lĩnh, tính tích cực trong công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; tăng cường thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp. Tham mưu có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 Tỉnh ủy, cấp huyện và thành lập Ban Chỉ đạo 35 các cấp theo hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở...
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác tuyên giáo của tỉnh; giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đồng chí đề nghị ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tập trung tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tích cực tham mưu tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm 6 tháng cuối năm 2019. Chủ động nắm bắt và báo cáo kịp thời tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, phòng tránh âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Duy trì tốt hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng. Tham gia tích cực cải cách hành chính trong hệ thống tuyên giáo. Triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp công tác năm 2019 giữa ngành tuyên giáo tỉnh với Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các sở, ngành, hội khối khoa giáo... từ đó, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2019.
Thanh Giang
 

Bài viết khác:

Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”

Kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Thẩm định huyện nông thôn mới tại huyện Khoái Châu

Hưng Yên: Một số kết quả công tác tuyên giáo tháng 7/2020

Một số điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tạp chí Cộng sản mãi xứng đáng là ngọn cờ lý luận chính trị hàng đầu của Ðảng

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với Sở Nội vụ

Hưng Yên: Trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2020

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.