Chủ Nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020 - 4:39:01 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Đăng ngày: 03/04/2019 - 7:01:27 PM | Lượt xem: 14090 | Phạm Thị Lưu

Hưng Yên: triển khai kế hoạch thành lập thị xã Mỹ Hào

Ngày 02/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghị quyết số 656-NQ-UBTVQH14 ngày 13/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường: Bạch Sam, Bần Yên Nhân, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phùng Chí Kiên và Phan Đình Phùng thuộc thị xã Mỹ Hào; tạo động lực để nhân dân thị xã Mỹ Hào nói riêng và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời, thống nhất việc đổi tên các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào thành cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào kể từ ngày 01/5/2019. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành, rà soát để sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ hào và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào khi chuyển từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và công an chính quy 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, đảm bảo không làm tăng biên chế và giải quyết tốt chế độ, chính sách theo quy định...
Phạm Lưu
 
 

 

Bài viết khác:

Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

Thành ủy Hưng Yên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 5, thông qua Nghị quyết kỳ họp

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Yên Mỹ

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.