Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 - 12:16:27 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đăng ngày: 04/10/2019 - 7:33:35 PM | Lượt xem: 9818 | Vũ Ngọc Hà

Hưng Yên: Tăng cường tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 04/10/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2019. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí của tỉnh đánh giá hoạt động thông tin, tuyên truyền trong tháng 9/2019 đúng định hướng tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự, chính trị trong nước, trong tỉnh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị. Bám sát định hướng tuyên truyền đã đề ra tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 9/2019; nội dung tuyên truyền khá toàn diện, có sự điều tiết cân đối giữa các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; hình thức thông tin phong phú, sinh động trên các kênh báo viết, báo hình và báo mạng. Các cơ quan báo chí thường trú tại Hưng Yên đã bám sát địa bàn, cập nhật nhiều nội dung phản ánh kịp thời tình hình chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của tỉnh. Hoạt động báo chí ổn định, không xảy ra vi phạm đạo đức nghề báo trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí…
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị: Trong tháng 10, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tuyên truyền tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019; “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018 - 2019; Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”; Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam…
Vũ Hà

Bài viết khác:

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải đi vào thực chất

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tránh tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”

Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên Giáo Trung ương lần thứ IV

Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.