Thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 - 4:47:30 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 11/02/2019 - 3:52:56 PM | Lượt xem: 228 | Phạm Lưu

Hưng Yên: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

Ngày 01/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 261/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội; tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được thực thi nhiệm vụ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Nghị định 110/2018/NĐ-CP và các quy định có liên quan trong tổ chức lễ hội; không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển; đảm bảo lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống. Thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa của lễ hội, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, kích động bạo lực và các  hành vi vi phạm pháp luật khác…
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội trên địa bàn quản lý và tổ chức lễ hội đúng quy định, đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội. Bố trí, sắp xếp hàng quán, dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện giao thông; thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; có phương án phòng, chống cháy nổ; bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thu gom rác thải hợp lý; thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch và tổ chức lễ hội. Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động lễ hội theo thẩm quyền, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm trong tổ chức lễ hội...
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đảm bảo an ninh trật tự cho di tích và lễ hội; đảm bảo an toàn giao thông khu vực lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019 và tại các địa phương có tổ chức lễ hội.
Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về các quy định quản lý và tổ chức lễ hội; nêu gương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội, đồng thời phê phán những địa phương thực hiện chưa tốt.
Phạm Lưu
 

 

Bài viết khác:

Hưng Yên: Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II

Ân Thi có trên 300 câu lạc bộ thể dục, thể thao

Tham gia trưng bày tại triển lãm "Di sản Văn hóa, Du lịch biển, đảo Việt Nam"

Hưng Yên: Quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch thông qua in ấn, phát hành các ấn phẩm và trên trang thông tin điện tử

Triển lãm 'Di sản Văn hóa, Du lịch biển, đảo Việt Nam'

Hưng Yên chú trọng công tác hỗ trợ sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật

Một số kết quả bước đầu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Một số kết quả về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hưng Yên

Hưng Yên: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Nâng cao năng lực sáng tác cho hội viên Văn học - Nghệ thuật tỉnh

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.