Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 - 1:14:43 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 23/05/2019 - 4:19:16 PM | Lượt xem: 804 | Lê Văn Thứ

Hưng Yên: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Sáng ngày 23/5, tại Hội trường trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33-NQ/TW). Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...

Toàn cảnh Hội nghị
Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người trong tình hình mới đã có sự chuyển biến rõ rệt. Kết quả công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Việc xây dựng gia đình, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc từ cơ sở đến tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc của các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có bước trưởng thành. Các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật được khuyến khích. Hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành tham luận tại Hội nghị
Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã có 8 tham luận phát biểu trực tiếp tại Hội nghị và tại các điểm cầu. Các ý kiến tham luận đều tập trung đi sâu phân tích và làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tiếp theo.
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Chương trình hành động 34-CTr/TU, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương, đơn vị mình để tiếp tục thực hiện Nghị quyết; đưa mục tiêu xây dựng, phát triển văn hóa, con người trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội quan trọng; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh và cơ sở từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tiếp tục hoàn thiện các quy định để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa, nhất là ở cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 Nhân dịp này, đã có 19 tập thể và 10 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Lê Thứ - VHVN

Bài viết khác:

Dừng tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động

Hiệu quả thiết thực từ phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Hưng Yên: Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Hưng Yên: Tổng duyệt vở chèo “Tống Trân - Cúc Hoa”

Hưng Yên: Thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân - Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 3

Truyền dạy ca trù cho 60 học viên

Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự chương trình “Vinh quang trên tuyến đầu”

Sách giả đang giết chết sách thật

Định hướng chính trị, tư tưởng cho hoạt động xuất bản

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.