Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020 - 10:33:48 AM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 01/08/2020 - 5:29:36 PM | Lượt xem: 140 | Trần Hữu Chất

Hưng Yên: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (TN THPT) năm 2020, tỉnh Hưng Yên có 12.821 thí sinh dự thi, trong đó: Thí sinh giáo dục phổ thông l1.301 thí sinh, thí sinh GDTX là 1.520 thí sinh. Số thí sinh chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp:  4.311 thí sinh (33.6%); thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học: 8.051 thí sinh (62.8%); số thí sinh đã TN những năm trước đăng ký dự thi để xét tuyển đại học: 459 thí sinh (3.6%). Thí sinh dự thi bài thi KHTN: 3.386 thí sinh; thí sinh dự thi bài thi KHXH: 8.874. Dự kiến toàn tỉnh có 28 điểm thi, đặt tại các trường THPT của tỉnh (có 01 điểm thi đặt tại trường THCS Đại Hưng) với 550 phòng thi.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh; thành lập Tổ thư ký giúp việc BCĐ. Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch tổ chức thi TN THPT, chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ được giao và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức thi; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập BCĐ thi cấp huyện và xây dựng kế hoạch của BCĐ về công tác tham gia phối hợp tổ chức thi; chỉ đạo các cơ quan truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế thi TN THPT, mục đích ý nghĩa, những điểm mới của kỳ thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia kỳ thi, học sinh và cha mẹ học sinh.
Trước ngày 15/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát khu vực ưu tiên đối với thí sinh trong toàn tỉnh; tổ chức phát hành phiếu đăng ký dự thi cho thí sinh; quy định mã đăng ký dự thi cho các đơn vị. Toàn tỉnh đã tổ chức 70 đơn vị đăng ký dự thi nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng thí sinh khác nhau. Các nhà trường tư vấn, hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi; nhập dữ liệu đăng ký dự thi vào phần mềm quản lý thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn Quy chế thi, hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác thi và cán bộ phụ trách phần mềm các nhà trường có thí sinh dự thi. Đồng thời, Sở đã tổ chức hội nghị hiệu trưởng các trường nhằm quán triệt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực lượng tham gia các khâu của kỳ thi. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường chuẩn bị lực lượng tham gia công tác thi và tổ chức tập huấn Quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh.
Để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và lực lượng tham gia tổ chức thi, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện dự thi bao gồm thiết bị phục vụ in sao đề thi, chấm thi, hệ thống camera tại các phòng chấm thi, phục vụ bảo quản bài thi. Các đơn vị đặt điểm thi rà soát cơ sở vật chất phòng thi, phòng chờ, phòng thi dự phòng. Đến nay, 100% điểm thi đã đảm bảo đủ các điều kiện cơ sở vật chất theo yêu cầu. Lực lượng tham gia trực tiếp các khâu của kỳ thi dự kiến trên 2.000 người. Công tác chuẩn bị, phối hợp của các sở, ngành có liên quan được triển khai hiệu quả. Công an tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi; bố trí lực lượng tham gia bảo vệ, giám sát các kỳ thi; tổ chức kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu vực in sao đề thi; kiểm tra hệ thống camera giám sát tại khu vực chấm thi. Công ty Điện lực Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ các khâu của kỳ thi; tổ chức lực lượng rà soát hệ thống đường dây tại các điểm thi. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập BCĐ cấp huyện và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh có thể đối mặt với dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế đã chuẩn bị phương tiện, nhân lực, thuốc men và có phương án chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm, nằm viện; tăng cường kiểm ta vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi; đặc biện có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, có phương án xử lý trong trường hợp có thí sinh mắc Covid-19.
 
Trong thời gian tới, BCĐ thi cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Kỳ thi  TN THPT tại địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện và bố trí lực lượng tham gia thi; xây dựng các phương án bảo vệ an toàn kỳ thi; tổ chức các đoàn kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi để kiểm tra thực hiện tất cả các khâu tổ chức kỳ thi. Tổ chức thu hồ sơ ĐKDT, hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp của các thí sinh ĐKDT; đánh số báo danh, xếp phòng thi theo bài thi/ môn thi và tổ chức các điểm thi. Các nhà trường thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi; in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh. Chủ trì tổ chức nhận đề thi gốc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức in sao đề thi; tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi theo lịch và Quy chế thi. Tổ chức in, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp; chứng nhận hoàn thành chương trình; Bằng tốt nghiệp THPT cho các đối tượng thí sinh…
Công an tỉnh bố trí lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi, in sao và vận chuyển đề thi, chấm thi. Thanh tra tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra các khâu của kỳ thi. Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định trong suốt thời gian diễn ra công việc in sao, coi thi, chấm thi. Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc phục vụ kỳ thi khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, chỉ đạo các Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, đảm bảo thông tin thông suốt trong Kỳ thi. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối việc vận chuyển đề thi, bài thi. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố tham gia công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi. Đoàn Thanh niên tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi. UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo ATGT, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các địa điểm đặt điểm thi; giao nhiệm vụ cho các phòng, ban có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan đến việc tổ chức kỳ thi TN THPT trên địa bàn.
HC

Bài viết khác:

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Sách lý luận, chính trị đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tuyệt đối không để lọt người nguy cơ mắc COVID-19 ra vào bệnh viện

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Công điện khẩn về phòng chống COVID-19

Thủ tướng gửi thư khuyến khích "học tập suốt đời"

Thêm 10 ca mắc COVID-19 là người trở về từ Nga, Pháp

Phê duyệt bốn tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Ghi nhận năm ca nhập cảnh từ Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ mắc Covid-19

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học đóng góp lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.