Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019 - 6:36:29 PM
Trang chủ » Chính trị - Xã hội » Tin tức trong tỉnh
Đăng ngày: 08/08/2018 - 8:32:19 AM | Lượt xem: 2138 | NĐ (st)

Hưng Yên: Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH). Việc thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018 với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), tiếp tục ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người, giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Hoạt động kiểm soát chi NSNN tại Kho bạc nhà nước tỉnh
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Chỉ thị số 18 - CT/TU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2018, từ đầu năm đến nay, công tác điều hành và quản lý chi ngân sách của các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã bám sát dự toán được giao, đáp ứng được các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Năm 2018, HĐND tỉnh giao kế hoạch tổng chi ngân sách địa phương là 9.008,5 tỷ đồng, trong đó, giao chi đầu tư phát triển 2.653,3 tỷ đồng, giao chi thường xuyên 6.067,9 tỷ đồng... Các nhiệm vụ chi ngân sách từ đầu năm đến nay đã góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Đối với chi đầu tư phát triển, nhiệm vụ chi bám sát các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn hướng dẫn quy định về quản lý vốn đầu tư. Kho bạc Nhà nước tỉnh đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo dự toán được giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Các khoản chi NSNN được thực hiện đúng chế độ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chủ động có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư trong việc thực hiện thanh toán kế hoạch vốn năm 2018; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách để nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với cơ quan Tài chính tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng vốn ngân sách thu hồi số vốn đã tạm ứng, tăng cường phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh thất thoát trong việc quản lý, sử dụng vốn. Các ngành chức năng thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát chi trong quá trình chấp hành Luật Ngân sách nhà nước, phát hiện và uốn nắn kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp chi sai, vượt chế độ và định mức quy định hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 358 dự án được bố trí vốn đã trả nợ khối lượng hoàn thành theo quyết toán được duyệt, với số tiền là 191 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6, chi đầu tư phát triển đạt 40,8% kế hoạch năm. 
 
Đối với chi thường xuyên, ngân sách bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán được phê duyệt, đồng thời đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như: Xây dựng nông thôn mới, chi bảo đảm an sinh - xã hội, chi quốc phòng, an ninh. Chi thường xuyên được bố trí chặt chẽ, tiết kiệm trên cơ sở yêu cầu tăng tự chủ, tinh giản biên chế và dành nguồn cải cách tiền lương. Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể bảo đảm theo định mức trên cơ sở số biên chế được cấp có thẩm quyền giao và định mức đã được HĐND tỉnh quyết định... Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị giao dịch tích cực thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30.12.2016. Việc thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt đã góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các đơn vị KBNN; nâng cao hiệu quả, tính minh bạch của các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế và thu nhập cá nhân, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng. Tính đến hết tháng 6, tổng chi thường xuyên đạt 50% kế hoạch. 
 
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, các khoản chi  được quản lý chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và phạm vi dự toán được giao. Thông qua kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 375 khoản chi của 315 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, yêu cầu bổ sung hoàn thiện theo quy định; từ chối không xét chi chuyển nguồn (do đơn vị đề nghị không đúng quy định) đối với 30 đơn vị, số tiền là 132 tỷ đồng.
 
Việc quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả có ý nghĩa thiết thực với đời sống kinh tế - xã hội. Do đó, trong những tháng còn lại của năm 2018, các đơn vị sử dụng ngân sách, các huyện, thành phố cần chủ động rà soát các nhiệm vụ chi trong dự toán năm được giao, thực hiện tốt các quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Liên ngành Tài chính - Kho bạc Nhà nước tăng cường quản lý chi tiêu bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao; bảo đảm nguồn thực hiện các chế độ, chính sách và an sinh xã hội; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, tiết giảm tối đa các chi phí điện, nước, văn phòng phẩm, xăng, dầu... cắt giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết. Các ngành chức năng tích cực đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng các dự án, công trình thuộc thẩm quyền được phân cấp; chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án, công trình bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả. Phối hợp tốt giữa cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước với các chủ đầu tư thực hiện hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Nguồn: baohungyen.vn

Bài viết khác:

Hưng Yên: Khai mạc Hội báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Dâng hương tưởng niệm 744 năm Ngày Tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XVI

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khánh thành tu bổ, tôn tạo Đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Quang kiểm tra sản xuất nông nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Hưng Yên

Bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"- Xuân Kỷ Hợi 2019

Hưng Yên: Phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng quà, chúc tết trước đêm giao thừa

Lời chúc Tết - Xuân Kỷ Hợi 2019 của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.