Thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 - 4:44:57 PM
Trang chủ » Lịch sử, truyền thống » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 11/12/2018 - 2:04:19 PM | Lượt xem: 3762 | Phạm Lưu

Hưng Yên: Nhiều địa phương, đơn vị hoàn thành công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử

Thực hiện Chỉ thị số 15 - CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 06 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, ngành, đoàn thể. Đến nay, tỉnh đã xuất bản bộ sách lịch sử Hưng Yên tập I (giai đoạn 1929 - 1954), tập II (giai đoạn 1954 - 1975), tập III (giai đoạn 1975 - 2005); 03 tập Bài giảng Lịch sử tỉnh Hưng Yên cùng nhiều ấn phẩm lịch sử, như: “Bác Hồ với Hưng Yên - Hưng Yên với Bác Hồ”; “Anh hùng liệt sỹ tỉnh Hưng Yên”; “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hưng Yên (1994 - 2005)”; “Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên”….

28 sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử và kỷ yếu; 13/14 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xuất bản sách lịch đảng bộ; 140/161 xã, phường, thị trấn xuất bản sách lịch sử.
Các cuốn sách lịch sử, tập bài giảng được xuất bản đã làm tốt nhiệm vụ tổng kết thực tiễn lịch sử các mạng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần quan trọng giáo dục tinh thần yêu nước, cách mạng lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương cho các thế hệ người Hưng Yên; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong sạch vững mạnh.
Phạm Lưu

 

Bài viết khác:

Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên

Quá trình thành lập Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người chiến sỹ cách mạng trọng nghĩa lớn hy sinh tình riêng

Vai trò của công tác tư tưởng giai đoạn 1954-1975

Vai trò của công tác tư tưởng trong giai đoạn chuẩn bị giành chính quyền (1930-1945)

Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 15-3-2019 về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 3-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sáng mãi tinh thần nhà cách mạng Tô Hiệu

Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai!

Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Việt Nam và cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019)

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.