Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020 - 5:09:21 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 09/08/2019 - 4:29:33 PM | Lượt xem: 503 | Lưu Tú

Hưng Yên: Một số kinh nghiệm trong triển khai công tác Tuyên giáo

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đến nay, công tác Tuyên giáo đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là hệ thống ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng, triển khai đồng bộ, hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao. Công tác tuyên giáo đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tuyên truyền ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. 

Việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống có nhiều đổi mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phản ánh kịp thời sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, có lập trường tư tưởng vững vàng trước mọi biến động của tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, đề xuất kịp thời cho cấp uỷ chỉ đạo các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần cùng đảng bộ các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Qua những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo đã rút ra một số kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc là:

Thứ nhất, cần nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tuyên giáo; thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình thực tiễn để tham mưu đúng, trúng và kịp thời. Cán bộ tuyên giáo muốn làm tốt chức năng tham mưu, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phải am hiểu sâu vấn đề tham mưu, có phương pháp làm việc khoa học, năng lực dự báo, tổng hợp, phân tích, lựa chọn những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách để tham mưu.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, thông tin hai chiều để hiểu sâu hơn, nắm chắc tình hình thực tiễn của các ngành, các địa phương, đơn vị và cơ sở.

Thứ ba, cần nghiên cứu, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng tình hình một cách đầy đủ, khách quan, khoa học, để đề xuất những nội dung, giải pháp phù hợp, thiết thực, có khả thi. Đây là một việc quan trọng, làm cơ sở cho các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng các đề án, đề tài cụ thể; trên cơ sở đó tiến hành khảo sát, đánh giá sâu, đúng với tình hình thực tiễn để tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ tư, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành đồng bộ và nghiêm túc từ cơ sở đến tỉnh gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Trong quá trình chuẩn bị sơ kết, tổng kết cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn, các địa phương, đơn vị trong việc thu thập, cập nhật thông tin, đánh giá đúng, sát tình hình thực tiễn.

Thứ năm, đối với những vấn đề mới và khó, nhất thiết phải phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể; xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; trao đổi với các chuyên gia, cán bộ chuyên môn, lãnh đạo ngành, địa phương, đơn vị; tổ chức nghiên cứu thực tế, học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh lân cận để vận dụng linh hoạt vào địa phương mình.

NT

 

Bài viết khác:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

Hưng Yên: Điều tra nông thôn, nông nghiệp

Việt Nam phấn đấu vào nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử

Tiếp nhận 16 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

Hơn 4,3 triệu lượt thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo trên mạng VCNET

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử sẽ khai trương ngày 1/7

Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 6

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.