Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020 - 3:07:35 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 04/08/2020 - 11:12:40 AM | Lượt xem: 95 | Lưu Ngọc Tú

Hưng Yên: Một số kết quả công tác tuyên giáo tháng 7/2020

Trong tháng 7/2020, ban tuyên giáo các cấp tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện công tác tuyên giáo đạt một số kết quả như sau:

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; các báo cáo: tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” và Thông báo Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW; kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2016 – 2020. Tham mưu Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội báo cáo kết quả bước đầu công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho thành viên BCĐ 35 các cấp trong tỉnh và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ban hành Thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị 6 tháng đầu năm 2020. Tham mưu BCĐ thông tin đối ngoại tỉnh Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020; thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.

Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc biểu dương, khen thưởng các gương điển hình trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu các văn bản chuẩn bị Hội nghị cấp tỉnh sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức trao giải C của Trung ương và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nhà hát chèo Hưng Yên và 02 cá nhân (tác giả, đạo diễn) với vở diễn “Hết quan hoàn dân” đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020”.

Về công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả công tác tuyên giáo hàng tuần, tháng 7 và 6 tháng đầu năm 2020. Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; Thông báo kết luận kiểm tra công tác tuyên giáo; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác phát hành và sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ 6 tháng đầu năm 2020; ban hành Chương trình làm việc của Ban 6 tháng cuối năm 2020. Đề nghị Trung ương xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”. Tổ chức Đoàn công tác về nguồn thăm các di tích lịch sử tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Tổ chức các hội nghị: Trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 tại điểm cầu Hưng Yên; Báo cáo viên, Giao ban báo chí tháng 7/2020; Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Về công tác tuyên truyền - báo chí - xuất bản: Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 7/2020. Ban hành các hướng dẫn tuyên truyền: kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020); Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX. Gửi các đề cương tuyên truyền: kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh; kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Gửi Đề cương đáp án Cuộc thi tìm hiểu “Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc”; Tài liệu thông tin nội bộ về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và tình hình Biển Đông 5 tháng đầu năm 2020. Theo dõi, nắm bắt và báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tháng 6/2020. Báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí tỉnh tháng 6, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 7/2020. Biên tập, phát hành cuốn Bản tin TBNB số 280, phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8/2020; duy trì hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT và nghiên cứu lịch sử Đảng: Tính đến ngày 20/7/2020, Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 41 lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ với 3.577 học viên (đạt 30% kế hoạch năm). Nghiên cứu, tham gia ý kiến vào bản thảo sách “Lịch sử tỉnh Hưng Yên – từ khởi thủy đến năm 2015”. Ban hành kế hoạch và nghiên cứu, sưu tầm tư liệu; lên maket cuốn “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII (2015 - 2020)”. Thẩm định nội dung bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Song Mai (1954-2015)” (huyện Kim Động).

Về công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ: Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Xin ý kiến các đơn vị liên quan về nội dung dự thảo lần 1 cuốn sách “Tài liệu tuyên truyền về Biến đổi khí hậu”. Phối hợp với Sở Công thương thông tin về “Quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các biện pháp thực hiện” tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2020. Tổng duyệt vở chèo “Tống Trân Cúc Hoa” của Nhà hát chèo Hưng Yên chuẩn bị cho buổi biểu diễn chính thức do Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức vào tháng 8/2020. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

NT

 

Bài viết khác:

Cổ động, cổ động chính trị và cổ động trực quan

Năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi phiên họp cấp cao Liên Hợp Quốc

Gặp mặt, tọa đàm về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Bộ Chính trị cho ý kiến chuẩn bị đại hội 20 Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.