Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 - 3:02:43 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 29/11/2019 - 2:52:23 PM | Lượt xem: 373 | Lưu Tú

Hưng Yên: Một số kết quả công tác tuyên giáo tháng 11/2019

Trong tháng 11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo đạt một số kết quả như sau:

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo ý kiến về việc: Bổ sung chuyên mục, tăng trang và phí phát hành Bản tin Thông báo nội bộ; điều chỉnh đối tượng phát hành Báo Hưng Yên; nghiên cứu xây dựng đề cương Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Hưng Yên ra đời. Các báo cáo: Kết quả công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  Dự thảo các quyết định: Áp dụng Danh mục vị trí việc làm và Bản mô tả vị trí việc làm công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kiện toàn Ban Biên soạn sách “Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015)”. Tham mưu thành lập Đoàn giám sát và cử lãnh đạo, cán bộ tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại các địa phương, đơn vị.

Tham mưu Tiểu ban phục vụ Đại hội dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và các văn bản phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy ban hành Thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10/2019. Đề nghị BCĐ 35 cấp huyện và các ngành thành viên, các bộ phận giúp việc BCĐ 35 Tỉnh ủy báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019. Tham mưu xây dựng Kế hoạch của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh về công tác thông tin đối ngoại năm 2020.

Về thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị: Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục xét chọn và gửi tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019.

Về công tác tổng hợp: Xây dựng các báo cáo kết quả công tác tuyên giáo hàng tuần, tháng 11 và năm 2019; báo cáo kết quả năm 2019 về: thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; về công tác dân vận; kiểm tra, giám sát. Lập danh sách cử lãnh đạo, cán bộ tham gia giảng dạy lớp Cao cấp LLCT; tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng năm 2019. Đề xuất xây dựng Chương trình giám sát năm 2020 của BTV Tỉnh ủy; đăng ký các nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2020. Tổ chức các hội nghị: Báo cáo viên, Giao ban báo chí tháng 11/2019; Hội thảo đóng góp ý kiến vào bản thảo sách Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015).

Về công tác tuyên truyền - báo chí - xuất bản: Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 11/2019. Gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào; kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNET. Quyết định thành lập Ban biên soạn, biên tập Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Hưng Yên ra đời. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền trên Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Phố Hiến tháng 10, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 11/2019; theo dõi, nắm bắt, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh tháng 11/2019. Tổ chức đưa 02 thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực I năm 2019 tại tỉnh Lạng Sơn. Biên tập, phát hành cuốn Bản tin Thông báo nội bộ số 272, phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2019; duy trì hoạt động hiệu quả Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT tiếp tục được các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện; tính đến ngày 28/11/2019, Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ với 1.221 học viên. Ban hành báo cáo kết quả thực hiện công tác LLCT năm 2019 và hướng dẫn công tác LLCT năm 2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến vào bản thảo sách Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 - 2015) và gửi xin ý kiến thẩm định của Viện Lịch sử Đảng. Tiếp tục phối hợp nghiên cứu, biên soạn sách “Lịch sử Hưng Yên - từ khởi thủy đến năm 2015” và sưu tầm hồ sơ lưu trữ tư liệu lịch sử giai đoạn 2015 - 2020. Thẩm định các sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ), tập I (1930-2015); Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ông Đình (huyện Khoái Châu), tập I (1930-2015) và tham gia ý kiến vào bản thảo cuốn sách “Những trận đánh điển hình của quân và dân Hưng Yên trong thời kỳ chống thực dân Pháp (1945 - 1954)” của Bộ CHQS tỉnh.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác khoa giáo và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp năm 2019 (Trong tháng, đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tuyên truyền về “Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh thời gian qua” tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh); triển khai đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2019, đề xuất nội dung phối hợp năm 2020. Ban hành Báo cáo đánh giá 01 năm công tác tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

LT

 

Bài viết khác:

Khối thi đua các ban Đảng, cơ quan của Tỉnh ủy, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7

Văn Giang thu ngân sách nhà nước đạt trên 370 tỷ đồng

Hưng Yên: Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng

Hưng Yên: ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị

Công bố 14 nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thêm 6 dịch vụ mới phục vụ người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU

Điểm qua 12 luật mới, có hiệu lực từ 1-7

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.