Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020 - 10:56:31 PM
Trang chủ » Khoa giáo - Giáo dục LLCT » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 09/08/2019 - 6:19:11 PM | Lượt xem: 355 | Trần Hữu Chất

Hưng Yên: Một số giải pháp phát triển đối tượng HSSV tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, do Nhà nước tổ chức, không vì mục đích lợi nhuận nhằm phát huy sự đóng góp của cộng đồng cùng Nhà nước tạo nên nguồn kinh phí để chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách BHYT là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Để tiến tới lộ trình BHYT toàn dân, ngày 13/6/2014, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2008, quy định rõ các đối tượng phải tham gia và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện Luật. Trong đó, học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

 
Trong những năm qua, công tác BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền các cấp.  Trên cơ sở Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020, và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 03/6/2016 về BHYT toàn dân, ngày 07/7/2016, tại Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020, xác định mục tiêu đạt và duy trì tỷ lệ 100% HSSV là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia BHYT. Để thực hiện được mục tiêu về BHYT nói trung, BHYT học sinh, sinh viên nói riêng, ngày 08/12/2017, tại Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 135/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, trong đó có đối tượng HSSV. Nghị quyết nêu rõ: Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 60% mức đóng bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/01/2018 và áp dụng cho giai đoạn 2018-2020.
Cụ thể hóa Nghị quyết số 135/2017/NQ-HĐND, ngày 15/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 135/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó khẳng định học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 60% mức đóng BHYT. Như vậy, với Quyết định này, tỉnh đã hỗ trợ 30% mức đóng, ngoài mức hỗ trợ 30% của Nhà nước, đối với học sinh các cấp học phổ thông tham gia BHYT từ ngày 01/01/2018 và áp dụng cho giai đoạn 2018 – 2020. Đây là chính sách đúng đắn, phù hợp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền Hưng Yên đối với nhân dân địa phương, một động lực quan trọng để mở rộng đối tượng tham gia, sớm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, BHXH tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT HSSV; thực hiện thanh, quyết toán, chi trả kịp thời, đúng chế độ cho các trường hợp HSSV tham gia BHYT không may bị ốm đau, tai nạn, nhất là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế, có chi phí khám, chữa bệnh lớn. BHXH đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tổ chức các hội nghị, diễn đàn, tọa đảm, tập huấn tuyên truyền, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những lợi ích từ việc tham gia BHYT HSSV, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân và HSSV về BHYT HSSV. Đồng thời, ngành BHXH luôn chú trọng phối hợp với ngành Y tế để nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế, chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV, đẩy mạnh phát triển y tế học đường tại các cơ sở giáo dục để chăm sóc sức khỏe HSSV, thường xuyên thăm khám, phát hiện kịp thời những dấu hiệu bệnh tật ở HSSV.
Đặc biệt, BHXH đã chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp toàn diện với ngành Giáo dục và Đào tạo. Trước hết là phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Hình thức tuyên truyền, giáo dục có nhiều sáng tạo, đổi mới theo hướng ngày càng thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi HSSV. Nhiều đơn vị trường học phối hợp với BHXH, cơ quan y tế tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp với HSSV để lắng nghe những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của HSSV, đồng thời tuyên truyền, vận động để HSSV nhận thức đầy đủ rằng, tham gia BHYT trước hết là trách nhiệm bảo đảm sức khỏe đối với chính bản thân của mỗi người và sau đó là trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, xã hội.  Một số cơ sở giáo dục đã phát động giáo viên và HSSV tham gia các phong trào tiết kiệm, xây dựng quỹ, một phần kinh phí thu được từ các phong trào đó để hỗ trợ mua BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Không chỉ vậy, ở nhiều cơ sở giáo dục, nhà trường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Ban đại diện hội phụ huynh, các Câu lạc bộ… vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm để quyên góp kinh phí, trích mua BHYT tặng những HSSV thuộc hộ gia đình chính sách, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống mà không có khả năng tự mua BHYT.
Trên cơ sở đó, số HSSV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tham gia BHYT ngày càng tăng. Năm 2015 có 93,6% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT. Năm 2016, có 95,38% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT. Năm 2017, có 97,93% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT. Năm 2018, tỉnh có 401 trường học với 215.191 HSSV thuộc đối tượng tham gia BHYT. Trong đó, có 213.538 học sinh đã có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ 99,23%. Học sinh khối tiểu học tham gia đạt 99,41%, khối THCS đạt 99,45%, THPT đạt 98,97%; sinh viên khối đại học, cao đẳng tham gia đạt 97,94%. Một số địa phương có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt cao như: Ân Thi 100%, Văn Giang 100%, Kim Động 100%, Khoái Châu 100%, Phù Cừ 100%.
Kết quả này tạo nền tảng vững chắc giúp BHXH tỉnh Hưng Yên tự tin phấn đấu năm học 2019 đạt 100% tỷ lệ HSSV tham gia BHYT. Nhằm đẩy mạnh công tác BHYT HSSV, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, phát triển vững vàng sự nghiệp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai Luật BHYT, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Hưng Yên về BHYT, trong đó, đặc biệt chú trọng triển khai các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện, như sau:
Thứ nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai công tác BHYT HSSV, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT; phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT HSSV tại các trường; xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác BHYT HSSV. Phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền, phổ biến tới hiệu trưởng các trường, HSSV và cha mẹ HSSV chính sách, pháp luật về BHYT, vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HSSV. Định kỳ phối hợp với BHXH tỉnh tổng hợp kết quả HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thứ hai, BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT đến các HSSV, phụ huynh HSSV, trong đó chú trọng các nội dung về quyền lợi khi tham gia BHYT; thực hiện rà soát, phân loại danh sách HSSV chưa tham gia BHYT và chuyển danh sách thẻ BHYT của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sử dụng tới các trường để triển khai thu BHYT học sinh nhằm đảm bảo thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai thu BHYT HSSV, phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm quyền hưởng BHYT đối với HSSV. Chỉ đạo và hướng dẫn cơ quan BHXH cấp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu BHYT HSSV kịp thời; tổ chức in, trả thẻ BHYT theo quy định. Định kỳ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam về tiến độ triển khai thu BHYT HSSV trên địa bàn. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện Luật BHYT nói chung và BHYT đối với HSSV nói riêng.
Thứ ba, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh trong tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn nói chung và đối tượng HSSV tham gia BHYT nói riêng; kịp thời giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng, ý thức, trách nhiệm phục vụ trong khám bệnh, chữa bệnh; giải đáp kịp thời các thắc mắc của người bệnh; đảm bảo quyền lợi của người bệnh theo quy định của pháp luật.
Thứ tư, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phối hợp với BHXH tỉnh, các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả chính sách BHYT nói chung, BHYT HSSV nói riêng, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phối hợp với các cơ quan BHXH cùng cấp, Đài truyền thanh cấp huyện triển khai tuyên truyên chính sách, pháp luật về BHYT đối với HSSV, trong đó chú trọng đến quyền lợi hưởng BHYT, hướng dẫn quy trình thu, cấp, trả thẻ BHYT; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; tổng hợp kết quả thu BHYT HSSV gửi BHXH tỉnh; chỉ đạo hiệu trưởng các trường đưa khoản thu BHYT đối với HSSV vào nội dung các khoản thu của trường ngay từ đầu năm học và tổ chức thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; giao đại lý thu BHYT của trường phối hợp với cơ quan BHXH kịp thời lập danh sách HSSV tham gia BHYT để thực hiện cấp thẻ, nhận thẻ trả tới tay HSSV trước khi thẻ BHYT có hiệu lực sử dụng; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan BHXH, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, các trường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia BHYT nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT tại địa phương.
Thứ năm, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm và ý nghĩa của BHYT nói chung, BHYT HSSV nói riêng, tập trung vào đầu năm học mới, để nâng cao nhận thức của phụ huynh HSSV và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện BHYT HSSV; kịp thời thông tin về các điển hình tiên tiến trong công tác BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh.
HC

Bài viết khác:

Đã 79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây nhãn tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên

78 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Bộ GD-ĐT: Không thể xã hội hóa trường chuyên

Bộ Y tế: Ca nghi mắc Covid-19 âm tính với SARS-CoV-2

Mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và Ngày Môi trường thế giới

Hưng Yên: Trên 4,3 nghìn thí sinh chỉ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Phát động giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam"

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng kiểm tra công tác cách ly theo dõi sức khỏe đối với người nước ngoài tại huyện Văn Lâm

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.