Thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021 - 3:29:13 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 08/02/2021 - 3:03:57 PM | Lượt xem: 276 | Nguyễn Liên

Hưng Yên hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021

Ngày 08/02/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Hướng dẫn số  06-HD/BTGTU về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021.

Theo đó, năm 2021, công tác văn hóa, văn nghệ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ; Các hoạt động văn hóa trong lễ hội; Công tác giao ban, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Cũng theo Hướng dẫn, để công tác văn hóa, văn nghệ trong năm 2021 được triển khai đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bám sát các nội dung được nêu tại Hướng dẫn này, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào đón Xuân Tân Sửu 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, gắn với các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh  và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa - văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn trong hệ thống của mình tổ chức tốt công tác văn hóa - văn nghệ trong năm 2021. Cổ vũ, động viên cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trong các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan trong việc thẩm định, chỉ đạo các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong năm 2021, trọng tâm là việc thẩm định, duyệt nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phim, ảnh, ấn phẩm sách, báo,... phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn quy mô cấp quốc gia, tỉnh. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động văn hóa trái với quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng, biên tập nội dung tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2021.

Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến chủ động xây dựng các chương trình văn hóa - văn nghệ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trong dịp các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước trong năm 2021. Phân công trực, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin, bài, phóng sự, các chương trình văn hóa, nghệ thuật phát sóng.

Các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm văn hóa có chủ đề về các kỳ Đại hội của Đảng và những thành tựu nổi bật của đất nước trong 05 năm qua (2015-2020), tạo không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào Xuân Tân Sửu 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước trong năm 2021. Chủ động thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Trước mắt, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh cần tập trung nguồn lực, cố gắng sáng tạo và phổ biến các tác phẩm nghệ thuật, sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm văn hóa, chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc để góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tích cực tham mưu ban thường vụ cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa - văn nghệ. Chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2021 của đất nước, địa phương, ngành. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, bảo vệ vững chắc đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng.

Nguyễn Liên

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

Quảng bá hình ảnh Việt Nam qua Festival Nhiếp ảnh trẻ

Bình chọn cho Du lịch Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch Thế giới

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Phát động Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

Trao 34 giải thưởng cho tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc

Hội thao chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành TDTT 27.3

Triển lãm 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”

Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.