Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020 - 3:59:49 PM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 07/06/2019 - 2:50:06 PM | Lượt xem: 332 | Hữu Chất

Hưng Yên: Hiệu quả công tác tuyên truyền nhân dân dùng hàng Việt Nam

Công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt để tạo sự đồng thuận toàn xã hội trong hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Xác định được vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ đó, 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trong mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phân công nhiệm vụ cho thành viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia Cuộc vận động; tuyên truyền lồng ghép vào nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trên 150 hội nghị tuyên truyền tại cộng đồng dân cư; thường xuyên tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, thông qua Bản tin và phát tới 957/957 khu dân cư. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với tổ chức thành viên tuyên truyền tới nhân dân, đoàn viên, hội viên bằng các hình thức: thông qua họp dân, sinh hoạt của chi hội, đoàn thể, câu lạc bộ; treo băng zôn, khẩu hiệu...
Là ngành thành viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực phối hợp với các ngành tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và kế hoạch hằng năm của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về thực hiện Cuộc vận động. Cùng đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống ngành Tuyên giáo chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền nội dung Cuộc vận động; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo gương mẫu, đi đầu thực hiện Cuộc vận động bằng việc làm cụ thể như mua sắm, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm là hàng Việt Nam, coi đó là hành động thiết thực thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước. Tại các hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác tuyên giáo, giao ban báo chí, giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo sở, ngành trong khối, Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp nắm bắt, phản ánh tình hình công tác tư tưởng, dư luận xã hội, trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm giải quyết tốt vấn đề đặt ra, góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền làm rõ vị trí, tiềm năng của thị trường nội địa; quảng bá sản phẩm, dịch vụ Việt Nam đạt chất lượng cao, thương hiệu có uy tín trên thị trường góp phần cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Cuộc vận động, xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng khi sử dụng hàng hoá, dịch vụ Việt Nam.
Nhiều năm qua, Sở Công thương đã chủ trì, phối hợp với cơ quan truyền thông và đơn vị có liên quan thông tin cho doanh nghiệp trên địa bàn về các hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức để đăng ký tham gia quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực doanh nghiệp như: Thông tin về Chương trình Hội chợ tôn vinh sản phẩm doanh nghiệp Việt và bình chọn danh hiệu Sản phẩm chất lượng vì người tiêu dùng Việt; Doanh nhân hàng Việt Nam vì người tiêu dùng Việt; Cuộc bình chọn hàng Việt Nam được Người tiêu dùng ưa thích; Chương trình Thương hiệu quốc gia... Cùng đó, Sở Công thương tổ chức 12 hội nghị phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản có liên quan với 1800 lượt người dự; 16 buổi tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cho trên 1000 người; 02 hội thảo về doanh nghiệp cam kết bảo vệ người tiêu dùng với trên 300 đại biểu tham gia.
Các đơn vị đài báo tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của các nhà sản xuất trong việc sản xuất hướng tới chất lượng, nâng cao khả năng phục vụ, đồng thời định hướng cho người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt thông qua các tin bài, chương trình, chuyên mục, chuyên đề với các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, chính sách, sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện Cuộc vận động; tuyên truyền chủ trương, định hướng của tỉnh nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thông tin, tuyên truyền tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tuyên truyền các địa phương chuyển đổi cơ cấu ngành, sản xuất nông nghiệp có quy mô, theo tiêu chuẩn sạch, an toàn; quảng bá các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông sản chất lượng cao. Đồng thời, biểu dương các cá nhân, đơn vị tiêu biểu trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả áp dụng công nghệ sản xuất Vietgap; quảng bá các làng nghề của địa phương; phản ánh, lên án mạnh mẽ các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hiệp hội Doanh nghiệp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng; xây dựng bản cam kết cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng Cuộc vận động. Qua tuyên truyền, vận động, các doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn tỉnh, đã nhận thức được trách nhiệm trong việc phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong nước, nên tích cực tham gia hưởng ứng bằng nhiều hình thức như: tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động kinh doanh của đơn vị, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tạo lợi thế thị trường; các nhà phân phối và các siêu thị tăng cường phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, thực hiện tốt chương trình khuyến mại, nâng cao chất lượng phục vụ.
Hằng năm, Liên đoàn lao động tỉnh vận động trên 100 doanh nghiệp tổ chức đưa hàng Việt về các khu công nghiệp, vùng nông thôn, tham gia hội chợ; lồng ghép tuyên truyền Cuộc vận động tại 1.638 hội nghị, toạ đàm, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phát 60 nghìn tờ rơi đến 138.500 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên công đoàn, đã có 90% đoàn viên Công đoàn mua và sử dụng các đồ dùng thiết yếu trong gia đình là hàng Việt Nam.  Liên đoàn Lao động tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với 12 đơn vị doanh nghiệp, thực hiện ưu đãi, giảm giá từ 5% -30% cho đoàn viên công đoàn khi mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ, đã có trên 13.200 lượt đoàn viên thụ hưởng.
Hội Nông dân tỉnh phối hợp lồng ghép mở 1.036 lớp tuyên truyền cho 58.600 lượt người. Hội Liên hiệp Phụ nữ với viết 8.095 tin, bài, tuyên truyền 10.972 lượt trên các phương tiện thông tin đại chúng. 100% các chi, tổ phụ nữ, câu lạc bộ, tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức sinh hoạt hội viên lồng ghép nội dung tuyên truyền, hướng dẫn chị em ưu tiên dùng hàng Việt Nam chất lượng cao, vận động chị em sản xuất đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng,... thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức 150 buổi giới thiệu sản phẩm cho 12.623 lượt người; 63 cuộc thăm quan mô hình sản xuất kinh doanh cho 5.654 lượt người. Tỉnh đoàn tập trung vận động đoàn viên, thanh niên ưu tiên sử dụng sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp trong nước sản xuất, từng bước tạo thành thói quen, nét đẹp văn hóa tiêu dùng trong giới trẻ. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tuyên truyền và quảng bá các sản phẩm do các hội viên sản xuất, nhằm khẳng định chất lượng, thương hiệu sản phẩm; tổ chức cho doanh nghiệp đăng ký, giới thiệu và bán sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm.
Sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và toàn xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; đồng thời vận động người thân, gia đình, bạn bè ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt; đấu tranh, phê phán các hành vi sính hàng ngoại trong xã hội. Từ đó thay đổi thái độ, hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt trong sinh hoạt, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và bước đầu hình thành nét đẹp văn hóa của người tiêu dùng Việt Nam.
Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động, cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các thành viên Ban Chỉ đạo. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền sau:      
Thứ nhất, tiếp tục học tập, quán triệt Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 18/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Thứ hai, đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam. Thường xuyên thông tin về tiêu chuẩn, giá cả hàng Việt Nam đến người tiêu dùng; thông tin về các danh mục hàng hóa bị các cơ quan chức năng công bố là tiềm ẩn guy cơ gây mất an toàn cho sản xuất và đời sống… Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền để người tiêu dùng và người sản xuất, kinh doanh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt có chất lượng.
Thứ ba, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung thực hiện tốt công tác truyền thông, quảng bá hàng hóa thương hiệu Việt; xúc tiến thương mại; phát triển hệ thống phân phối hàng Việt; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực phân phối hàng Việt; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thứ tư, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nư­ớc trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động; người đứng đầu sử dụng hàng hoá nội địa khi xây dựng, sửa chữa, mua sắm công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà nước khi mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản theo hướng hạn chế dùng hàng ngoại.
HC

Bài viết khác:

Thông cáo báo chí số 10 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

Hưng Yên: Điều tra nông thôn, nông nghiệp

Việt Nam phấn đấu vào nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử

Tiếp nhận 16 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

Hơn 4,3 triệu lượt thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo trên mạng VCNET

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử sẽ khai trương ngày 1/7

Hưng Yên: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.