Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019 - 10:20:23 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 27/05/2019 - 8:47:36 AM | Lượt xem: 133 | Trần Hữu Chất

Hưng Yên: Điểm nhấn công tác Tuyên giáo ở Hội Cựu chiến binh các cấp

Trong những năm qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo, trong đó đặc biệt tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tình hình mới

Công tác Tuyên giáo của Hội Cựu chiến binh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Hội các cấp trong sạch vững mạnh, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa. Trong những năm qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo, trong đó đặc biệt tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tình hình mới; vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia các hoạt động xã hội, giúp nhau cùng phát triển và tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.
Để thực hiện được mục tiêu đó, bám sát vào sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và tình hình thực tiễn của đất nước, của tỉnh, 6 tháng vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng và triển khai 11 kế hoạch, 14 hướng dẫn và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị cho toàn thể cán bộ, hội viên. Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh, các huyện, thành Hội và cơ sở đã cụ thể hóa thành kế hoạch, hướng dẫn của đơn vị mình sao cho phù hợp với nhiệm vụ, tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở.
Trên cơ sở đó, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức 453 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trong đó trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7, 8, 9 khóa XII và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 39.554 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức 131 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 6.876 cán bộ, hội viên. Một số đơn vị đã quan tâm tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giáo dục pháp luật, như: Huyện Khoái Châu tổ chức 69 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, 21 buổi giáo dục pháp luật; huyện Ân Thi tổ chức 61 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, 15 buổi giáo dục pháp luật; thành phố Hưng Yên tổ chức 55 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, 12 buổi giáo dục pháp luật; huyện Kim Động tổ chức 51 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết; 18 buổi giáo dục pháp luật; huyện Tiên Lữ tổ chức 43 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết; 11 buổi giáo dục pháp luật; huyện Yên Mỹ tổ chức 43 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết; 10 buổi giáo dục pháp luật cho hội viên…
Ngoài ra, để cung cấp đầy đủ cho cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã đặt mua và cấp phát 16.000 cuốn Thông tin Cựu chiến binh Việt Nam; phát hành 2 kỳ Thông tin Cựu chiến binh tỉnh với 3.000 cuốn được cấp phát miễn phí làm tài liệu sinh hoạt chi Hội. Từ năm 2002 đến nay, 161/161 Hội cơ sở có Báo Hưng Yên, nhiều cơ sở Hội có Báo Cựu chiến binh, Báo Quân đội nhân dân, Báo Người cao tuổi…
Thông qua các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, cán bộ, hội viên cựu chiến binh, luôn gương mẫu chấp hành cũng như tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân địa phương thực hiện tốt, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.
Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác Tuyên giáo ở Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị, nhà trường trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ qua nhiều hình thức thiết thực, sáng tạo, phù hợp với tâm sinh lý, sở thích của tuổi trẻ. Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức 127 buổi nói chuyện truyền thống về người lính cụ Hồ, giáo dục việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, về phòng, chống ma túy… cho 25.543 lượt học sinh. Trong đó: Huyện Khoái Châu tổ chức 15 buổi nói chuyện cho 3.172 lượt học sinh; thành phố Hưng Yên tổ chức 14 buổi nói chuyện cho 3.119 lượt học sinh; huyện Văn Giang tổ chức 13 buổi nói chuyện cho 3.004 lượt học sinh; huyện Kim Động tổ chức được 13 buổi nói chuyện cho 2.715 lượt học sinh… 161 Hội cơ sở và các huyện, thành phố phối hợp tổ chức giao lưu với tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với các nhà trường tổ chức hoạt động về nguồn, thăm quan và học tập tại các điểm di tích lịch sử, cách mạng; thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhìn chung, các hoạt động giáo dục do các cấp Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt tổ chức đã thu hút đông đảo thế hệ trẻ, nhất là học sinh tham gia, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đồng thời với các mặt công tác trên, công tác Tuyên giáo của Hội Cựu chiến binh các cấp cũng tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cấp Hội đã tặng 2.689 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 473 triệu đồng; tổ chức chúc thọ 590 hội viên cao tuổi với số tiền trên 59,8 triệu đồng; phối hợp tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ với số tiền gần 150 triệu đồng. Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên quyên góp được trên 323 triệu đồng để xây dựng nhà khách Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Từ những kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Hưng Yên thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh; tuyên truyền, vận động cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục phối hợp với các nhà trường tăng cường các hoạt động bồi dưỡng thế hệ trẻ…
HC
 

Bài viết khác:

Phòng chống tham nhũng 'không dừng, không nghỉ, không chùng xuống'

Sửa đổi Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Phiên họp ngày thứ nhất Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ V sẽ diễn ra từ ngày 25 – 26.9

Yên Mỹ: chú trọng phát triển kinh tế tập thể

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 trình Chính phủ

Hưng Yên thu ngân sách 9.430 tỷ đồng, đạt 73% dự toán cả năm

Biểu dương khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không” giai đoạn 2014 – 2019

Hưng Yên: Tăng cường công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.