Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020 - 3:21:21 PM
Trang chủ » Văn hóa - Văn nghệ » Tin tức hoạt động
Đăng ngày: 05/03/2020 - 4:08:41 PM | Lượt xem: 13108 | Trần Hữu Chất

Hưng Yên: Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thời gian qua, ngày 26/02/2020, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về triển khai Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Theo đó, nội dung trọng tâm của Kế hoạch năm 2020 là:

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông trực tiếp; gắn thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tiên tiến để tác động nêu gương. Triển khai có hiệu quả “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các tiêu chuẩn xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” theo quy định, đảm bảo thực chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhất là từ địa bàn khu dân cư, xã, phường, thị trấn. Tập trung thực hiện tốt phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không”; thành lập, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ liên gia”, Tổ tự quản ở khu dân cư để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Chỉ đạo huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, trang thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao, nhất là nhà văn hóa, khu thể thao ở các thôn, khu phố từng bước đạt chuẩn theo quy định, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Phong trào cho Ban Chỉ đạo các cấp; tổ chức đánh giá các mô hình điểm trong Phong trào rút kinh nghiệm; hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào các cấp; thực hiện nghiêm túc việc thẩm định và xét duyệt chặt chẽ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sau 05 năm giai đoạn 2016-2020. Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025...

Căn cứ vào nội dung và nhiệm vụ Kế hoạch này, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

HC

Bài viết khác:

Sẽ tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu Online 2020

Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hưng Yên

Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một giải biên cương”

Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Đền Hùng 2020

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong xây dựng đời sống văn hóa

Google tôn vinh Ca trù nhân ngày giỗ tổ nghiệp

Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020: Khuyến khích các tác phẩm có sự tìm tòi, sáng tạo

Xây dựng môi trường văn hóa ở một đơn vị y tế

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Email: tuyengiaohungyen2011@gmail.com  Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.