Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020 - 11:41:20 AM
Trang chủ » Thông tin - Tuyên truyền » Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đăng ngày: 15/10/2020 - 7:25:20 AM | Lượt xem: 114 | Trần Hữu Chất

Hưng Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh, bền vững, ngày 16/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 219-KH/TU về tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các ban, sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đã chủ động cụ thể hóa thành các kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai công tác tuyên truyền, thành 4 đợt: Đợt 1, từ đầu năm 2020 đến thời điểm hoàn thành đại hội cấp huyện và tương đương. Đợt 2, từ sau đại hội cấp huyện và tương đương đến khi khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. Đợt 3, trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng. Đợt 4, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 02 - KH/TBTCPVĐH ngày 05/5/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, các ngành thành viên Tổ Tuyên truyền, trang trí, khánh tiết đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội đảng các cấp; chỉ đạo, định hướng cơ quan báo, đài, cơ quan, đơn vị trong khối tuyên truyền, ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin, tuyên truyền về các nội dung theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông qua hình thức: Ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng; duy trì tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo hằng quý, giao ban công tác báo chí, hội nghị báo cáo viên hằng tháng; tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng; trên Trang Thông tin điện tử của Ban. Đồng thời, đã chủ động cập nhật, theo dõi tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, từ đó tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Cùng đó, tham mưu Tỉnh ủy biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, như: Sách Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 – 2015); Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh triển khai lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục “Đại đoàn kết”; tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, cuốn Bản tin Công tác Mặt trận; tuyên truyền thông qua Hội nghị Ủy ban MTTQ các cấp, sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Phối hợp với chính quyền tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở tặng người có công với cách mạng và hộ nghèo; tham gia chỉnh trang các cơ quan, đơn vị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp trong các tầng lớp nhân dân.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải tin bài viết về đại hội đảng bộ các cấp trên bản tin, thông tin nội bộ của ngành, địa phương, trên Internet, các trang mạng xã hội, nhất là các trang mạng xã hội của Việt Nam có lượng người sử dụng nhiều; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên các trang mạng cá nhân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai nắp đặt tranh cổ động và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tuyên truyền thông qua Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn; chí đạo 100% huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc và trên 80% xã, phường, thị trấn thành lập được trang mạng xã hội tuyên truyền tới đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân.

Báo Hưng Yên đã tích cực, tập trung triển khai tuyên truyền theo nhiều nội dung phong phú. Phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện bộ ảnh đặc biệt “Từ Đại hội đến Đại hội”; phối hợp xây dựng Makét trang trí, trình bày các bộ ảnh tuyên truyền phục vụ Đại hội. Công tác tuyên truyền của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được chuyển tải qua các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình, mục Xây dựng Đảng; sản xuất, khai thác các phóng sự, phim tài liệu, các chương trình văn nghệ. Trung bình mỗi tháng có gần 50 tin, bài tuyên truyền; mở chuyên mục riêng về xây dựng Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp thời lượng từ 5- 10 phút, mỗi tháng phát 2 số; mở chuyên mục “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp” phát trong chương trình Thời sự truyền hình. Mỗi chuyên mục thường có 2-3 tin bài về Đại hội Đảng các cấp. Từ tháng 6/2020 tiếp tục mở mục “Đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng”. Đồng thời, Đài sản xuất phim tài liệu về các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, gồm 3 tập: Tập 1: “Từ Sài thị đến Ninh Thôn”; Tập 2: “Bản lĩnh Hưng Yên”; Tập 3: “Hưng Yên đường đến tương lai”; phim tài liệu: “Nhìn lại Đại hội đảng bộ cấp huyện Nhiệm kỳ 2015-2020” và “Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII”. Đài PT-TH tỉnh tổ chức các cuộc tọa đàm giao lưu trước Đại hội với chủ đề về: “Từ Nghị quyết đến lòng dân”, “Để Nghị quyết đi vào cuộc sống”. Sản xuất các video clip giới thiệu các nét đẹp văn hóa và các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh; sản xuất 10 ca khúc về Hưng Yên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thành phố và cơ sở, hướng dẫn UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền; tổ chức giải thi đấu thể thao chào mừng Đại hội. Đồng thời, thực hiện tuyên truyên cổ động trực quan trên các tuyến đường trung tâm. Công tác vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị được chỉ đạo thực hiện từ sớm. Thực hiện thu dọn vật liệu rơi vãi trên các tuyến đường của thành phố, đặc biệt là các đường phố chính và nơi diễn ra các hoạt động tập trung. Tăng cường thu gom rác thải đô thị, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh. Vận hành đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đài phun nước tại khu vực trung tâm, trên các đường phố và cửa ngõ vào thành phố trong thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức.

HC

Bài viết khác:

Bảo đảm phục vụ tốt Đại hội Đảng lần thứ XIII

Liên hoan Tiếng hát đồng quê chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ 63 tỉnh, thành phố

Hưng Yên: Hơn 5,3 vạn lượt ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp!

Gửi trọn niềm tin

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Hưng Yên trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HƯNG YÊN

Giấy phép xuất bản số: 23/GP-TTĐT cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 14 Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3 551 414 -Fax: 0221 3 551 414
Website: www.tuyengiaohungyen.vn

Ghi rõ nguồn "tuyengiaohungyen.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.